Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

23.7.2004

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kokonaistuotanto kasvoi toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi toukokuussa 0,6 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa toukokuun tiedoilla taloudelle kasvusuuntaa.

Kokonaistuotannon määrä 1995 - 2004, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitetut sarjat (kausitasoitettu ja trendisarja) tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 3 prosenttia vuoden 2003 toukokuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 3 prosenttia vuoden 2004 toukokuussa edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan päätoimialoista teollisuus, rakentaminen, kauppa, liikenne ja muut palvelut kasvoivat. Alkutuotanto sen sijaan laski. Toukokuussa työpäiviä oli yhtä paljon kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Kaupan myyntimäärät kasvoivat vajaat 5 prosenttia toukokuusta 2003. Autokauppa lisääntyi 5 prosenttia, tukkukauppa 6 prosenttia ja vähittäiskauppa prosentin.

Teollisuustuotanto lisääntyi 4,7 prosenttia vuoden 2003 toukokuusta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 12 prosenttia ja koko metalliteollisuuden tuotantomäärät vajaat 5 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 2 prosenttia. Muu tehdasteollisuus ylsi edellisvuoden toukokuun tuotantomääriin. Energiahuolto kasvoi prosentin.

Alkutuotannon määrä laski 5 prosenttia vuoden 2003 toukokuusta. Hakkuiden määrä väheni 7 prosenttia. Maidontuotanto laski prosentin ja lihantuotanto 5 prosenttia.

Liikenne vilkastui 4 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 3 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli 2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 toukokuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2004, toukokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.