Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

14.7.2004

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, 050 383 7296
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Inflaatio pysyi kesäkuussa -0,1 prosentissa

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa -0,1 prosenttia. Inflaatio oli siten sama kuin toukokuussa.

Eniten kuluttajahintoja laskivat edelleen alkoholijuomien halpeneminen, 0,8 prosenttiyksikköä, sekä korkojen aleneminen, 0,3 prosenttiyksikköä. Inflaatiota hillitsi myös puhelumaksujen sekä käytettyjen autojen hintojen lasku. Polttonesteiden, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden sekä asuntojen hintojen nousu viime vuoden kesäkuusta puolestaan nosti kuluttajahintoja.

Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia. Se johtui ennen kaikkea bensiinin ja vihannesten halpenemisesta sekä vaatealennusmyyntien alkamisesta.

Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2004

Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (2000=100) 105,1 -0,1% -0,1%
Elinkustannusindeksi (1951:10=100) 1 577
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100) 113,5 -0,1% -0,1%

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 492 hyödykkeestä noin 3 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli kesäkuussa 2,4 prosenttia. Toukokuussa se oli 2,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa -0,1 prosenttia.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu joidenkin jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuuta koskevat yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. heinäkuuta.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2004, kesäkuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.