14.7.2004

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Aki Niskanen (09) 1734 2657, Krister Elvkulla (09) 1734 2288
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi toukokuussa 0,5 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 toukokuussa 0,5 prosenttia suurempi kuin toukokuussa 2003. Vähittäiskaupan kasvuvauhti hidastui sekä vuodentakaisesta että alkuvuodesta. Tavaratalokaupan myynnin arvo väheni toukokuussa 2,7 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 0,5 prosenttia viime vuodesta. Alkoholiveron laskulla oli vaikutusta sekä vähittäiskaupan että päivittäistavarakaupan kasvun taantumiseen. Myös autokaupan myynnin kasvu hidastui. Autokaupan myynnin arvo oli toukokuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi toukokuussa 6,6 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, toukokuu 2004
ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

Kolmen kuukauden vuosimuutokset % ** Uusimman laskenta-
kuukauden
vuosimuutos % *
06-08/2003 09-11/2003 12/2003-02/2004 03/-05/2004 05/2004
Autokauppa 18,0 15,2 17,9 15,2 5,8
Tukkukauppa 2,2 3,2 2,7 7,2 6,6
Vähittäiskauppa 3,9 4,9 5,8 4,7 0,5
-päivittäistavarakauppa 2,1 4,1 4,5 2,2 -0,5
-tavaratalokauppa 4,9 7,1 6,3 3,4 -2,7
*) Vuosimuutos vertaa vuoden 2004 toukokuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
**) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Maalis-toukokuussa vähittäiskaupan myynti kasvoi 4,7 prosenttia, mikä oli hieman alkuvuotta hitaampaa. Myös autokaupan kasvuvauhti hidastui maalis-toukokuussa verrattuna edeltävään kolmen kuukauden ajanjaksoon. Tukkukaupan kasvuvauhti sen sijaan lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla ja oli 7,2 prosenttia.

Maaliskuusta lähtien vähittäiskaupan myynnin määrä on kasvanut myynnin arvoa nopeammin. Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi maalis-toukokuussa 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo verrattuna vuodentakaiseen. Päivittäistavarakaupan myynnin määrä kasvoi 1,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin arvo. Myynnin määrät saadaan poistamalla myynnin arvoista hintojen muutosten vaikutukset.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan kahden ja puolen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa. Tilaston havaintoyksikkö on yritys ja se kuvaa päätoimialanaan kauppaa harjoittavien yritysten koko liikevaihdon kehitystä. Tilaston laskentamenetelmä uudistettiin vuoden 2003 alusta siten, että aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus otetaan huomioon.

Toimialoittaisia myynti-indeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina Internetissä osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/klv/tau.html. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2004,toukokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.