24.6.2004

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209,
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 3 prosenttia huhtikuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 1,1 miljoonaa kertaa huhtikuussa 2004. Määrä oli 3 prosenttia pienempi kuin huhtikuussa 2003. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät vajaat 6 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 2 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

Ruotsalaiset olivat suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä huhtikuussa 33 000 yöpymisellä, vaikka heidän yöpymisensä vähenivätkin 3 prosenttia viime vuodesta. Seuraavina olivat saksalaiset ja britit: molemmille kansallisuuksille kirjattiin yli 20 000 yöpymistä. Saksalaisten yöpymiset säilyivät viime vuoden tasolla, kun taas brittien yöpymiset lisääntyivät vajaat 5 prosenttia edellisvuodesta. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten, 11 prosenttia. Ranskalaisten ja japanilaisten yöpymisissä lisäystä oli lähes 9 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli huhtikuussa 43,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 44,0 prosenttia. Maakunnista korkeimmat käyttöasteet mitattiin Lapissa, 50,2 prosenttia ja Pirkanmaalla, 49,3 prosenttia. Kittilässä ja Kolarissa päästiin yli 70 prosentin huonekäyttöasteeseen. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 54,9 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli huhtikuussa 78,90 euroa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 80,50 euroa.

Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 2 prosenttia tammi-huhtikuussa

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin tammi-huhtikuussa 4,6 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät lähes ennallaan, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yöpymisten määrä kasvoi eniten Satakunnassa, 11,8 prosenttia ja Pohjanmaalla, 10,8 prosenttia.

Italialaisten yöpymiset lisääntyivät tammi-huhtikuussa eniten, 16 prosenttia. Ranskalaisten ja yhdysvaltalaisten yöpymisiä kirjattiin 14 prosenttia viimevuotista enemmän. Sen sijaan venäläisten yöpymiset vähenivät 13 prosenttia.

Majoitustilastossa on otettu käyttöön puuttuvan tiedon käsittelymenetelmä vuoden 2004 alussa. Menetelmä parantaa tilaston ajallista ja alueellista vertailukelpoisuutta. Vuoden 2004 huhtikuun tilastossa vastaamatta jättäneiden liikkeiden osuus oli 14,3 prosenttia. Tilastollisin menetelmin korvattujen puuttuvien tietojen osuus yöpymisten kokonaismäärästä oli 3,2 prosenttia. Toistaiseksi vertailukelpoisia kuukausitietoja, joiden perusteella muutosta kuvaavat prosentit on laskettu, on tuotettu ainoastaan vuodelta 2003.

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos tammi-huhtikuussa 2004 / 2003, %
Yöpyneiden 10 tärkeintä lähtömaata, suluissa osuus yöpymisistä vuonna 2003

kuva

Lähde: Matkailutilasto 2004, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja hotelliyöpymisistä Internetissä osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.