17.6.2004

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi huhtikuussa 6,6 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 huhtikuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi 7,1 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 4,1 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynti kasvoi selvästi: myynnin arvo oli huhtikuussa 18,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi 6,5 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, huhtikuu 2004 ja kolmen kuukauden keskiarvot, %

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % ** Uusimman
laskentakuukauden
vuosimuutos % *
05-07/2003 08-10/2003 11/2003-01/2004 02/-04/2004 04/2004
Autokauppa 16,1 16,5 20,3 16,3 18,9
Tukkukauppa 1,1 3,2 1,5 5,9 6,5
Vähittäiskauppa 3,6 5,6 4,6 6,5 6,6
- päivittäistavarakauppa 2,5 4,5 2,8 4,2 4,1
- tavaratalokauppa 4,4 8,7 5,3 6,4 7,1
*) Vuosimuutos vertaa vuoden 2004 huhtikuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
**) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Päivittäistavarakaupan myyntimäärä kasvoi huhtikuussa kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin myyntiarvo. Myös koko vähittäiskaupassa myyntimäärä lisääntyi yhden prosenttiyksikön enemmän kuin myyntiarvo. Myyntimäärät saadaan poistamalla myyntiarvoista hintojen muutosten vaikutukset.

Tiedot julkaistaan tarkemmalla toimialajaolla kahden ja puolen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa. Tilaston havaintoyksikkö on yritys ja se kuvaa päätoimialanaan kauppaa harjoittavien yritysten koko liikevaihdon kehitystä. Tilaston laskentamenetelmä uudistettiin vuoden 2003 alusta siten, että aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus otetaan huomioon.

Toimialoittaisia myynti-indeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2004, huhtikuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.