16.6.2004

Lisätietoja: Saara Roine (09) 1734 3446, saara.roine@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 5,6 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan helmi-huhtikuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuonna, jolloin se oli 2,7 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 2-4/2004 ja 2-4/2003, %

kuva

Palkkasumman kasvu nopeutui kaikilla toimialoilla

Teollisuusyritysten palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 6,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli 0,5 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten puu- ja paperiteollisuudessa, 13 prosenttia. Palkkasumma pieneni kahdella alatoimialalla: autojen ja perävaunujen valmistuksessa vähennystä oli 5 prosenttia sekä tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa prosentti.

Rakennusyritysten palkkasumma kohosi 7,8 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen 8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen runsaan 6 prosentin noususta.

Kaupan palkkasumman lisäys oli helmi-huhtikuussa 5,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 4,1 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvu oli edelleen nopeinta autokaupassa, 10 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskaupan palkkasummat kohosivat 5 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 5,1 prosenttia, kun edellisvuoden vastaava kasvu oli 4,3 prosenttia. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumman lisäys oli 5,9 prosenttia. Viime vuonna vastaava lisäys oli 5,5 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumma kohosi 9,3 prosenttia. Palkkasumma kasvoi hieman enemmän kuin edellisvuonna, jolloin kasvua oli 8,8 prosenttia. Rahoitustoiminnan palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona pieneni runsaan prosentin.

Muiden palvelualojen palkkasumma kohosi helmi-huhtikuussa 4,3 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia. Lisäystä oli eniten kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, 6 prosenttia. Hitaimmin palkkasumma kasvoi kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä, 3 prosenttia.

Palkkasummakuvaajat perustuvat verohallinnon työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Keskeiset tiedot julkaistaan lehdistötiedotteena ja indeksisarjat Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin -tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, huhtikuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.