Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

23.10.2003

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Internet kotitalouksissa yleisempi kuin kaapeli-tv tai satelliittiantenni

Suomalaisista kotitalouksista 45 prosentilla on kotonaan käytössä Internet-yhteys ja 42 prosentilla kaapeli-tv tai satelliittiantenni. Alueelliset erot Internet-yhteyksien käyttömahdollisuuksissa ovat pienemmät kuin satelliittivälitteisten tv-ohjelmien katselussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometrista.

Internet-yhteyksiä oli suhteellisesti eniten Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla, joissa niitä oli yli puolella kotitalouksista. Vähiten yhteyksiä oli Lapissa ja Kymenlaaksossa, 30 prosentilla kotitalouksista. Internet-yhteyksistä joka kolmas oli nopea laajakaistayhteys. Eniten laajakaistayhteyksiä oli talouksista Uudellamaalla, 25 prosentilla, ja vähiten Kainuussa, 3 prosentilla.

Väestöryhmistä eniten Internet-yhteyksiä oli ylemmillä toimihenkilöillä ja yrittäjillä, vähiten yksinasuvilla 55-74-vuotiailla ja eläkeläistalouksilla. Eniten laajakaistayhteyksiä oli käytössään opiskelijoiden ja ylempien toimihenkilöiden talouksilla, vähiten eläkeläisillä ja maatalousyrittäjillä.

Satelliittivälitteisten tv-ohjelmien katselumahdollisuuksia oli eniten Pohjanmaan maakunnassa, 65 prosentilla talouksista. Vähiten niitä oli Kainuussa, 20 prosentilla kotitalouksista. Väestöryhmistä eniten satelliittiyhteyksiä oli ylemmillä toimihenkilöillä, 53 prosentilla, ja vähiten maatalousyrittäjillä, 7 prosentilla.

Televisio-ohjelmien katselemiseen on tarjolla uutta tekniikkaa, joka kiinnostaa myös kotitalouksia. Laajakuvatelevisio on nykyisin joka viidennessä taloudessa. Alueellisesti sen yleisyydessä ei ole kovin suuria eroja. Väestöryhmistä laajakuva-television omistavat muita harvemmin maatalousyrittäjät, eläkeläiset ja työttömät.

Uuden tekniikan yleisyys kotitalouksissa,
haastattelut tehty touko- ja elokuussa 2003

kuva

Joidenkin laitteiden yleisyys maakunnittain, prosenttia koitalouksista,
haastattelut tehty touko- ja elokuussa 2003

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Maakunta Kaapeli-tv/
satelliitti-
antenni
Laajakuva-tv DVD-
laite
Tieto-
kone
Internet-yhteys Laajakaista-
yhteys
Uusimaa 46 23 24 64 53 25
Varsinais-Suomi 50 21 16 56 46 12
Satakunta 41 20 15 50 39 10
Kanta-Häme 40 20 9 51 39 4
Pirkanmaa 47 21 23 56 46 15
Päijät-Häme 39 13 12 54 38 7
Kymenlaakso 39 18 14 48 30 8
Etelä-Karjala 34 20 23 48 34 17
Etelä-Savo 32 19 16 48 40 10
Pohjois-Savo 41 17 12 56 39 14
Pohjois-Karjala 42 12 15 57 36 9
Keski-Suomi 32 23 20 62 45 14
Etelä-Pohjanmaa 27 16 12 61 43 12
Pohjanmaa 65 18 20 58 47 14
Keski-Pohjanmaa 33 14 36 58 45 8
Pohjois-Pohjanmaa 39 16 22 62 45 16
Kainuu 20 15 17 70 47 3
Lappi 39 18 16 47 30 6
Itä-Uusimaa 30 24 30 58 52 11
Kotitaloudet keskimäärin 42 20 19 58 45 15
Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja etenkin Ahvenanmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Joidenkin laitteiden yleisyys väestöryhmittäin, prosenttia kotitalouksista,
haastattelut tehty touko- ja elokuussa 2003

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Väestöryhmä Kaapeli-tv/
satelliitti-
antenni
Laajakuva-tv DVD-
laite
Tieto-
kone
Internet-yhteys Laajakaista-
yhteys
Sosioekonominen asema
Maatalousyrittäjät 7 7 5 73 56 3
Muut yrittäjät 46 25 25 74 67 24
Ylemmät toimihenkilöt 53 24 32 85 74 28
Alemmat toimihenkilöt 48 23 26 70 53 18
Työntekijät 41 25 25 49 38 11
Työttömät 39 13 13 46 27 10
Opiskelijat 47 20 22 81 58 29
Eläkeläiset 34 12 3 26 19 2
Omaa kotitaloutta hoitavat yms. 37 17 18 68 51 21
Kotitaloustyyppi
Yksinasuva 15-34 v. 51 20 23 60 37 25
Yksinasuva 35-54 v. 38 18 10 43 30 9
Yksinasuva 55-74 v. 38 11 2 16 10 2
Lapsiperhe 43 22 31 84 70 23
Kahden tai useamman aikuisen talous 41 22 19 60 48 14
Kotitaloudet keskimäärin 42 20 19 58 45 15

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2003, 3.vuosineljännes. Tilastokeskus
Laitteiden yleisyyttä koskevat tiedot perustuvat yhteensä 3180 suomalaiselle touko- ja elokuussa 2003 tehtyihin haastatteluihin.


Tiedote PDF-muodossa.