Uutisia 21.9.2016

Tuomioistuintilastoja lakkautetaan

Tilastokeskus lopettaa tuomioistuinten ratkaisuja koskevien tilastojen tuotannon ja julkaisemisen vuonna 2015. Lakkauttamisen syynä on, ettei tilastojen tuottamiseen ole löytynyt tarvittavaa rahoitusta. Tilastokeskus on jo aiemmin ilmoittanut supistavansa tilastotuotantoaan tiukkenevan taloustilanteensa vuoksi.  

Lakkautettavat tilastot ovat:

Näiden tilastojen aiemmin julkaistut tiedot ja aikasarjat säilyvät Tilastokeskuksen sivuilla tilastojen kotisivuilla ja tietokannoissa.

Tilastojen sisältämiä tietoja on jatkossa saatavissa osittain oikeusministeriön Tuomioistuinten työtilastoja -julkaisuista sekä tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen vuosikertomuksista.

Lisätietoja: Kimmo Moisio p. 029 551 3239