Nyheter 23.6.2014

Tidningar läses allt oftare på webben

År 2013 läste 92 procent av finländarna tryckta dagstidningar och tidskrifter minst varje vecka. Tidningar följs dock allt mer i digital form, speciellt har läsningen av tidningar via smarttelefon och pekdator snabbt blivit vanligare. Femtiosju procent av finländarna läste minst varje vecka dagstidningar och tidskrifter på datorn, 28 procent läste via mobiltelefon och 15 procent via pekdator eller annan läsapparat.

År 2012 fanns det på webben nästan 400 publikationer som kan klassificeras som tidningar. Största delen av dessa var webbversioner av traditionella tidningar. Sammanlagt 171 tidningar hade åtminstone någon slags webbversion. Det fanns omkring 210 webbplatser i anknytning till tidskrifter som innehöll redaktionsmaterial.

Samlade uppgifter om massmedier

Uppgifterna finns i Statistikcentralens nyutkomna publikation Joukkoviestimet (Massmedier) som grundar sig på artiklar och statistik och ger en mångsidig översikt över massmedierna i Finland. Publikationen granskar konsumtionen av massmedier och massmediernas ekonomi samt olika medier. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

Publikationen utkommer ungefär vartannat år. Sammandragen är på svenska och engelska och tabellerna på finska och engelska.

Joukkoviestimet - Finnish Mass Media 2013. Statistikcentralen. 160 sidor, pris 59 euro. Publikationen finns också som pdf-version på Statistikcentralens webbplats.
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Tuomo Sauri 029 551 3449

Statistikens ingångssida