Pressmeddelande 26.1.2012

Industriexporten ökade under januari-september

I landskapen i Fasta Finland ökade värdet av industriexporten under de tre första kvartalen år 2011 med 7,0 procent jämfört med motsvarande period 2010. En tillväxtakt på över 20 procent uppnåddes i landskapen Norra Savolax (21,5 %), Norra Karelen (21,3 %) och Päijänne-Tavastland (20,4 %). Också i Egentliga Tavastland uppvisade exportvärdet en gynnsam ökning på 17,5 procent.

En tillväxttakt på över 10 procent uppnåddes under januari-september 2011 också i många andra landskap. I Södra Savolax ökade exportens värde med 14,4 procent, i Lappland med 14,0 procent och i Södra Österbotten med 11,2 procent jämfört med perioden januari-september 2010.

Landskapens exportutveckling kvartalsvis I–III/2011, landskap med en tillväxttakt på över 10 %

Industriomsättningen nådde inte upp till samma tillväxtsiffror som exporten. I Norra Karelen ökade omsättningen under januari-september med 15,6 procent, i Päijänne-Tavastland med 15,0 procent, i Norra Savolax med 14,7 procent och i Egentliga Tavastland med 13,7 procent jämfört med året innan. I Södra Savolax var omsättningen 14,7 procent, i Södra Österbotten 11,5 procent och i Lappland 8,1 procent högre än under motsvarande period ett år tidigare.

I några landskap minskade värdet av industriexporten under de tre första kvartalen 2011. I Egentliga Finland minskade exporten med 5,3 procent och i Norra Österbotten med 2,4 procent. I Mellersta Österbotten minskade exporten en aning, 0,2 procent. Industriomsättningen ökade under samma tid i Egentliga Finland med 3,2 procent, i Norra Österbotten med 2,6 procent och i Mellersta Österbotten med 6,2 procent jämfört med perioden januari-september 2010.

Landskapens exportutveckling kvartalsvis I–III/2011, landskap där exporten minskat

Exportens tillväxttakt var högst i början av år 2011

I nästan alla landskap ökade industriexporten kraftigast under första kvartalet 2011. Under första kvartalet var ökningen av exportomsättningen för hela landet 15,7 procent. Under april-juni ökade exporten med 7,3 procent och under juli-september med 5,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010.

Under januari-september 2011 steg industrins producentpriser med 6,5 procent och exportpriserna med 4,7 procent jämfört med motsvarande period 2010. Industrins exportorderingång ökade under samma period med 16,2 procent.

Uppgifterna om landskapens export baserar sig på de senaste uppgifterna om landskapens konjunkturutveckling som tagits fram av Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder. Prisuppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik Producentprisindex. Uppgifterna om exportorderingången baserar sig på statistiken Industrins orderingång.

Förfrågningar: Katja Äijö 09 1734 2959 och Hanna Heikinheimo 09 1734 2978, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar:
Konjunkturtjänsten för kunder
Producentprisindex
Industrins orderingång