Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tiedote 25.8.2009

Naiset eivät etene kaikkein korkeimpiin tehtäviin

Vaikka Suomessa naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja ja työllisistä lähes puolet on naisia, ovat naiset silti vähemmistönä korkeissa johtotehtävissä. Naisia on paljon esimiesasemissa, mutta johtajista ja ylimmistä virkamiehistä naisia on vajaa kolmannes. Pörssiyhtiöiden hallituksissa naisia oli vuonna 2008 vain 12 prosenttia.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Vallan tasa-arvoa. Naiset ja miehet päätöksenteossa -julkaisusta. Julkaisu tarkastelee suomalaisten naisten ja miesten tasa-arvoa poliittisessa päätöksenteossa sekä julkisen ja yksityisen sektorin johtotehtävissä. Vallan tasa-arvoa -julkaisun tiedot on kerätty Tilastokeskuksen tilastoista ja tutkimuksista sekä lukuisista muista lähteistä.

Kunnissa naisesimiehet eivät yllä kunnanjohtajiksi asti

Vuoden 2008 työolotutkimuksen mukaan naisia on esimiehinä Suomessa enemmän kuin muissa Euroopan maissa. Suomalaispalkansaajista 40 prosentilla on naisesimies. Kuntasektorin palkansaajilla naisesimies on noin kahdella kolmesta.

Naisjohtajia on eniten järjestöjen ja kuntien palveluksessa. Silti esimerkiksi kaupungin- ja kunnanjohtajina on edelleen hyvin vähän naisia. Vuonna 2008 naisten osuus kunnanjohtajista oli 16 prosenttia ja kaupunginjohtajista 11 prosenttia. Maakuntajohtajista vain kaksi oli naisia.

Kaupungin- ja kunnanjohtajat 2008

Pörssiyhtiöiden hallituksissa vähän naisia, politiikassa naisetkin menestyvät

Vuonna 2008 sadan suurimman pörssiyhtiön johtoryhmien jäsenistöstä naisia oli 16 prosenttia. Kaikista pörssiyhtiöistä vain puolessa oli nainen hallituksessa. Pörssiyhtiöistä naisten hallussa olevat hallituspaikat keskittyivät yrityksiin, joissa valtiolla ja kunnilla on vahva omistus. Pörssin valtionyhtiöissä naisten osuus hallituksissa olikin 30 prosenttia. Metsäyhtiöt, isot pankit ja vakuutusyhtiöt olivat miesten hallussa vailla naisedustusta.

Pörssiyhtiön koko vaikuttaa naisedustukseen, sillä suuremmissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituksista oli noin viidennes, kun taas keskisuurissa ja pienissä pörssiyhtiöissä osuus jäi alle kymmeneen prosenttiin. Yhteensä 61 pienestä pörssiyhtiöstä 42:ssa ei ollut lainkaan naisia hallituksessa.

Politiikassa naisten osuus on noussut jatkuvasti. Tällä hetkellä naisia on kansanedustajista 42 prosenttia ja valtioneuvoston jäsenistä 60 prosenttia. Euroopan parlamentin suomalaisedustajista naisia on 62 prosenttia. Myös naisten osuus eduskuntapuolueiden puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista on kasvanut viime vuosina yli 50 prosenttiin, vaikkakin useimmiten naiset ovat varapuheenjohtajan asemassa. Eduskunnan puhemiehet ovat kaikki miehiä, ja eduskunnan valiokuntien puheenjohtajistosta naisia on viidennes.

Lähde: Vallan tasa-arvoa. Naiset ja miehet päätöksenteossa. Tilastokeskus
Julkaisu on tilattavissa Tilastotorilta ja myyntipalvelusta myynti@tilastokeskus.fi.

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Linkit: Teemasivut sukupuolten tasa-arvosta