2008

16.12.2008  Statistikkalendarium 2009
Kalendariet har publicerats - bekanta dig med årets utbud.

16.12.2008  Svårare att arbeta i team under 2000-talet
Redan två av tre löntagare arbetar i team. Allt färre arbetstagare är dock nöjda med teamets verksamhetsbetingelser eller tror att teamarbetet ökar produktiviteten i arbetet.

3.12.2008  Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende
Den nyutkomna årsboken om byggande och boende innehåller uppgifter om bl.a. antalet färdigställda byggnader, fastighetsköp och bostadskrediter i Finland i fjol.

1.12.2008  Handbok om konsumentprisindexet avgiftsfritt via internet
Statistikcentralen har publicerat en handbok om konsumentprisindexet på internet. Handboken behandlar utarbetandet av konsumentprisindexet och vägleder i användningen av indexet bl.a. med hjälp av räkneexempel.

1.12.2008  Datapaketet över trafiken har utkommit
Hur många resor gjordes i fjol mellan Finland och Ryssland med järnväg? Och hur många bredbandsabonnemang finns det i Finland? Uppgifterna hittar du i Statistikcentralens nya statistiska årsbok över trafiken.

26.11.2008  Finland i förändring
Den förväntade livslängden för finländarna har stigit, finländarna bor mer rymligt och konsumerar mer än för tio år sedan. Bl.a. detta och mycket mer tas upp i nyutkomna Statistisk årsbok för Finland.

18.11.2008  Statistikcentralen vill göra det enklare att besvara enkäterna
Statistikcentralen försöker finna metoder för att minska företagens uppgiftslämnarbörda. Uppgiftslämnarbördan utreds med hjälp av en separat enkät i samband med datainsamlingarna.

4.11.2008  Den nya webbportalen gör det lättare att hitta statistisk information
Den nya webbportalen www. officiellstatistik.fi som omfattar all officiell statistik i Finland har öppnats i anslutning till Statistikcentralens webbtjänst. Portalen gör det möjligt att använda de nyaste uppgifterna om ungefär 300 statistikgrenar som produceras av den offentliga förvaltningen.

27.10.2008  Sannfinländarnas väljarstöd ökade i de urbana områdena i Nyland
Enligt Statistikcentralens partianalys gick Sannfinländarna i Nyland mest framåt i urbana områden samt i områden med arbetslöshet och en låg inkomstnivå.

26.10.2008  Majoriteten av kommunalvalskandidaterna är män
Av kandidaterna i kommunalvalet är nästan 60 procent män. Andelen kvinnliga kandidater har ökat med bara en halv procentenhet från föregående kommunalval. Läs mera om bl.a. kandidaternas ålder, utbildning och inkomster i Statistikcentralens översikt.

23.10.2008  Utbildning gällande den reviderade näringsgrensindelningen
Den reviderade statistiska näringsgrensindelningen införs i Finland år 2009. Statistikcentralen erbjuder redan i höst utbildning och handböcker o.d. för användarna av klassificeringen.

21.10.2008  Ökningen av antalet sysselsatta avtog under det tredje kvartalet
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning ökade antalet sysselsatta under juli-september med i genomsnitt 25 000 personer medan ökningen var i genomsnitt 54 000 personer under de två första kvartalen

20.10.2008  Det går ännu att anmäla sig till statistiktävlingen för unga
De finländska eleverna utmanas att delta i en internationell statistiktävling. Syftet med tävlingen är att förbättra elevernas kunskaper i statistik.

16.10.2008  Information om kommunalvalet via valinformationstjänsten
Statistikcentralens avgiftsfria valinformationstjänst erbjuder redan på valnatten mångsidiga statistiska uppgifter, belysande kartor samt analyser.

13.10.2008  Leena Storgårds statistikdirektör för Företagsstrukturer
Leena Storgårds har utnämnts till statistikdirektör vid Statistikcentralens enhet för företagsstrukturer för perioden 1.12.2008-30.11.2013.

8.10.2008  Nordborna blir allt äldre
Enligt den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok föds det minst barn per kvinna i Finland och Danmark, flest barn i Norden föds det på Färöarna. Den äldre befolkningens andel förutspås öka klart i Norden.

23.9.2008  Antalet sysselsatta nästan oförändrat
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 2 566 000, dvs. 8 000 fler än året innan

3.9.2008  Nästan alla tv-hushåll hade övergått till digitaltid
Fram till mitten av augusti hade 98 procent av de över 2,2 miljoner finländska tv-hushållen skaffat en digitalbox eller digital-tv.

28.8.2008  Antalet arbetslösa minskade i juli
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i juli 144 000. Det var 17 000 färre än året innan.

6.8.2008  Rättsstatistisk årsbok beskriver brottsligheten i Finland
Av publikationen framgår bl.a. att bokförings- och gäldenärsbrotten har fördubblats jämfört med år 1991.

22.7.2008  Antalet sysselsatta ökade ytterligare
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 2 668 000, dvs. 49 000 fler än året innan. Av löntagarna ökade antalet med fortlöpande heltidsarbete medan antalet visstidsanställda minskade.

7.7.2008  Klassificeringssidorna har reviderats
De reviderade klassificeringssidorna har nu bl.a. en sökfunktion för sökning av uppgifter om en enskild klassificering.

2.7.2008  Finländska skolelevers kunskaper om miljöfrågor medelmåttiga
Finländska skolelevers kunskaper om miljöfrågor hör till genomsnittet bland OECD-länderna. Våra elever är däremot mindre bekymrade över miljöns tillstånd än elever i andra länder.

24.6.2008  Antalet sysselsatta ökade i maj
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 554 000, dvs. 55 000 fler än året innan.

12.6.2008  Finland i ett nötskal
Publikationen Finland i siffror är ett infopaket i fickformat om befolkningen, ekonomin, levnadsförhållandena och kulturen i Finland. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

11.6.2008  Kulturens andel av samhällsekonomin betydande
Kulturen är en betydande helhet inom samhällsekonomin: dess andel av bruttonationalprodukten är större än den andel primärproduktionen

10.6.2008  Överföring av verksamheter till utlandet vanligt inom finländska företag
Redan 16 procent av alla finländska företag har lagt ut eller överfört verksamheter till utlandet. Detta har också öppnat nya marknader för de finländska företagen.

9.6.2008  Kraftig byggverksamhet i landskapen i fjol
År 2007 blev ett toppår inom byggverksamheten sedan början av 1990-talet. I Satakunta rentav fördubblades tillväxttakten inom byggverksamheten från året innan.

3.6.2008  Varannan deltar i vuxenutbildning
År 2006 deltog varannan finländare i åldern 18-64 år i vuxenutbildning. Kvinnorna deltog mer aktivt än männen.

2.6.2008  Handeln livligast i fjol i Tavastland
Omsättningen för handeln ökade i fjol rekordsnabbt i Päijänne-Tavastland. Också i Egentliga Tavastland var i synnerhet de stora butikerna framgångsrika.

30.5.2008  Fyra procent av tv-hushållen utan digitalbox i maj
Fram till mitten av maj hade 96 procent av de över 2,2 miljoner finländska tv-hushållen skaffat en digitalbox eller digital-tv. I februari hade 91 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv.

26.5.2008  Näringsgrensindelningen revideras
Statistikcentralen tar i bruk den reviderade statistiska näringsgrensindelningen år 2009. Revideringen förbättrar bl.a. klassificeringen av servicenäringarna. Läs mera om revideringen, dess inverkan och om tidtabellerna.

26.5.2008  Den ekonomiska tillväxten livligast i Mellersta Österbotten
Omsättningen för hela ekonomin ökade i alla landskap i Fasta Finland år 2007. Snabbast var utvecklingen av omsättningen i Mellersta Österbotten och långsammast i Norra Karelen och Kymmenedalen.

20.5.2008  Antalet sysselsatta ökade i april
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 2 501  000, dvs. 45 000 fler än året innan.

7.5.2008  Datainsamlingstjänsten för företag har öppnats
Statistikcentralen har öppnat en ny datainsamlingstjänst för företag. Via tjänsten kan företaget kontrollera i vilken datainsamling det deltar eller har deltagit. På detta sätt vill man göra det lättare för företagen att förbereda sig för och delta i datainsamlingarna.

6.5.2008  Månadsgrafen över totalproduktionen revideras
Beräkningen kommer att harmoniseras med beräkningsmetoden för produktionen i kvartalsräkenskaperna. I fortsättningen kommer statistiken att publiceras under namnet konjunkturindikator för produktionen.

24.4.2008  Statistikcentralens avgiftsfria statistikutbud breddas
Statistikcentralen har reviderat och breddat sin avgiftsfria StatFin-statistikdatabas. Databastabellerna är tillgängliga bl.a. via ingångssidorna till statistikområdena.

22.4.2008 Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2008
- Antalet sysselsatta 29 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,0 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, 180 000 personer arbetslösa - 53 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under första kvartalet år 2008 i genomsnitt 59 000 fler sysselsatta än under motsvarande period år 2007

18.3.2008 Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2008
- Antalet sysselsatta 45 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,9 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent, 168 000 personer arbetslösa - 66 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

12.3.2008  De som arbetar utanför hemkommunen förtjänar mer
De som arbetar utanför sin hemkommun, dvs. pendlarna, förtjänar i genomsnitt en tredjedel mer än de personer som arbetar i hemkommunen. År 2005 förtjänade pendlarna i genomsnitt 30 200 euro, medan de genomsnittliga inkomsterna för dem som arbetade i sin hemkommun var 22 900 euro. I 50 kommuner har pendlarna mer än dubbelt högre inkomster än de personer som arbetar i hemkommunen.

5.3.2008  FM utreder möjligheterna att effektivisera statistikväsendet
Finansministeriet har tillsatt ett projekt för att utreda möjligheterna att effektivisera statistikväsendet och att regionalisera Statistikcentralens funktioner. Statistikcentralen anser att de spekulationer som förekommit i offentligheten om en utlokalisering av Statistikcentralens funktioner har varit förhastade.

29.2.2008  Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 4,4 procent
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 4,4 procent år 2007. Bruttonationalprodukten, dvs. den sammanräknade värdeökningen av producerade varor och tjänster, var i fjol 179 miljarder euro.

29.2.2008 Vart tionde tv-hushåll fortfarande utan digitalbox i februari
Fram till mitten av februari hade 91 procent av de något under 2,3 miljoner finländska tv-hushållen skaffat en digitalbox eller digital-tv. I november hade 83 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv.

19.2.2008 Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2008
- Antalet sysselsatta 100 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,3 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, 181 000 personer arbetslösa - 68 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.2.2008  Får Finlands framgång i Pisa en fortsättning?
De finländska eleverna utmanas att delta i en internationell statistiktävling. Tävlingens målsättning är att förbättra elevernas färdigheter att med statistiska medel beskriva omgivningen och använda statistiken som en hjälp i vardagen.

23.1.2008  Den finländska familjens medelstorlek 2,8 personer
I slutet av år 2006 var den finländsk familjens medelstorlek 2,8 personer. 41 procent av alla familjer var barnfamiljer och av dem var nio procent åter ombildade familjer. I Statistikcentralens nya publikation Familjer 2006 finns en sammanställning av bl.a. familjetyper, antalet barn samt föräldrarnas ålder, språk och medborgarskap.

22.1.2008 Sysselsättning och arbetslöshet i december 2007
- Antalet sysselsatta 32 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,5 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, 158 000 personer arbetslösa - 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 48 000 fler år 2007 än år 2006

17.1.2008 Säkerhet - en konkurrensfördel för företagen
Efterfrågan inom säkerhetsbranschen har ökat under 2000-talet. Många nya aktörer har lockats till säkerhetsbranschen på grund av branschens framgångar, men de största företagen inom branschen har klarat sig bäst. Uppgifterna framgår ur Statistikcentralens senaste branschöversikt över tjänster.

15.1.2008 84 procent av befolkningen bor i tätorter
Befolkningen i Finland koncentreras allt mer till tätorterna. Enligt Statistikcentralen bodde 4 388 000 personer, dvs. 84 procent av finländarna, i slutet av år 2005 i tätorter. Folkmängden i tätorterna ökade med 124 000 personer, dvs. med 2,9 procent från år 2000 till år 2005. Antalet tätorter uppgick till totalt 745 och deras landareal var totalt 7 169 km2. Fyra av fem finländare bodde således inom ett område på bara 2,4 procent av den totala landarealen i Finland.

9.1.2008  Vill du bli telefonintervjuare?
Statistikcentralen söker intervjuare till sin telefonintervjucentral i Sörnäs, Helsingfors. Om du har en bra telefonröst, kan kommunicera med intervjupersonerna och talar flytande finska, lönar det sig att läsa annonsen.


Senast uppdaterad 31.12.2008