2008

19.12.2008  Julkisten palveluiden tuottavuus haastaa alan toimijat ja mittaajat
Julkisten palveluiden tuottavuus on kehittynyt hitaammin kuin koko kansantalous. Jotta tuottavuuslukuja voitaisiin luotettavasti tulkita, tarvitaan tietoa myös palveluiden tuotantoprosessista. (Tieto&trendit 8/2008)

16.12.2008  Tilastojen julkistamiskalenteri 2009
Vuoden 2009 julkistamiskalenteri on nyt nähtävillä - tutustu ensi vuoden tilastotarjontaan.

16.12.2008  Tiimeissä työskentely vaikeutunut 2000-luvulla
Jo kaksi kolmesta palkansaajasta työskentelee tiimissä. Yhä harvempi työntekijä on kuitenkaan tyytyväinen tiiminsä toimintaedellytyksiin tai uskoo tiimityön lisäävän työn tuloksellisuutta.

15.12.2008  Suomalaiset muuttavat työn ja paremman asumisen perässä
Suomalaisten muutto on valikoitunutta. Keskuskuntiin muuttajat ovat nuoria, pienituloisia ja velattomia, kun taas aluekeskuksista pois muuttajat ovat perheellisiä, hyvätuloisia ja velkaisia. (Hyvinvointikatsaus 4/2008)

3.12.2008  Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta
Tuore rakentamisen ja asumisen vuosikirja sisältää tietoa muun muassa siitä, kuinka paljon Suomessa valmistui viime vuonna uusia rakennuksia, tehtiin kiinteistökauppoja tai nostettiin asuntoluottoja.

1.12.2008  Liikenteen tietopaketti ilmestynyt
Kuinka monta matkaa tehtiin Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä viime vuonna? Entä paljonko maassamme on laajakaistaliittymiä? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta Liikennetilastollisesta vuosikirjasta.

26.11.2008  Muuttuva Suomi
Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on noussut, suomalaiset asuvat väljemmin ja kuluttavat enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Tämän ja paljon muuta kertoo juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja.

25.11.2008  Tilastokirjaston asiakasaamu 4.12.2008
Tilastokirjasto kutsuu kirjasto- ja tietopalvelualalla työskenteleviä sekä kaikkia tilastoista kiinnostuneita kuulemaan ajankohtaisia asioita tilastojulkaisemisesta.

18.11.2008  Tilastokeskus haluaa helpottaa kyselyihin vastaamista
Tilastokeskus etsii keinoja yritysten vastausrasituksen keventämiseen. Yritysten vastausrasitusta selvitetään tiedonkeruiden yhteydessä erillisellä kyselyllä.

12.11.2008  Suomen julkisen talouden ylijäämä EU-maiden korkein vuonna 2007
Suomen julkisen talouden vahva nousu 1990-luvun vaikeuksista on ollut EU-tasolla poikkeuksellinen ilmiö. Vielä vuonna 1995 Suomen alijäämä oli EU-maiden suurimpia. (Tieto&trendit 7/2008)

11.11.2008  Kainuun hallintokokeilu kaipaa aktiivisempaa otetta
Kainuun kuntatalouden perustan vahvistuminen on edellytys sille, että maakunnassa pystytään ylläpitämään kattavat hyvinvointipalvelut. Kainuun hallintokokeilua arvioidaan Kuntapuntari-lehdessä, jonka teemana on alueiden tulevaisuus.

4.11.2008  Uusi verkkoportaali helpottaa tilastotiedon löytymistä
Suomen kaikki viralliset tilastot kattava uusi verkkoportaali, www.virallinentilasto.fi, on avattu Tilastokeskuksen verkkopalvelun yhteyteen. Portaalin kautta saa käyttöön tuoreimmat tiedot noin 300 julkishallinnon tilastosta.

27.10.2008  Perussuomalaisten kannatus kasvoi Uudenmaan kaupunkimaisilla alueilla
Tilastokeskuksen tekemän puolueanalyysin mukaan Uudellamaalla perussuomalaiset saivat suurimmat voitot kaupunkimaisilla alueilla sekä alueilla, joilla on työttömyyttä ja alhainen tulotaso.

26.10.2008  Kunnallisvaaliehdokkaista enemmistö miehiä
Kunnallisvaalien ehdokkaista lähes 60 prosenttia on miehiä. Naisehdokkaiden osuus on kasvanut edellisvaaleista vain puolella prosenttiyksiköllä. Lisää tietoa muun muassa ehdokkaiden iästä, koulutuksesta ja tuloista löytyy Tilastokeskuksen tekemästä katsauksesta.

23.10.2008  Koulutusta uudistetun toimialaluokituksen tueksi
Uudistettu tilastollinen toimialaluokitus otetaan Suomessa käyttöön vuonna 2009. Tilastokeskus tarjoaa jo tänä syksynä luokituksen käyttäjille mm. koulutusta ja käsikirjoja.

21.10.2008  Työllisten määrän kasvuvauhti hidastui kolmannella neljänneksellä
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys lisääntyi kesä-syyskuussa keskimäärin 25 000 hengellä, kun vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä työllisyyden kasvu oli keskimäärin 54 000 henkeä.

17.10.2008  Nuorten tilastokilpaan voi vielä ilmoittautua
Suomen koululaiset haastetaan mukaan kansainväliseen tilastokilpailuun. Kilpailun tavoitteena on parantaa koululaisten tilastotaitoja.

16.10.2008  Vaalitietopalvelusta tietoa kunnallisvaaleista
Tilastokeskuksen maksuton vaalitietopalvelu tarjoaa jo vaaliyönä monipuolisia tilastotietoja, havainnollistavia karttoja sekä analyysejä.

13.10.2008  Nimitysuutinen: Leena Storgårds tilastojohtajaksi
Leena Storgårds on nimitetty tilastojohtajaksi Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikköön viisivuotiskaudeksi 1.12.2008-30.11.2013.

8.10.2008  Pohjoismaiden väestö ikääntyy
Tuore Pohjoismainen tilastollinen vuosikirja kertoo, että Suomessa ja Tanskassa syntyy Pohjoismaista vähiten lapsia naista kohden, Färsaarilla puolestaan eniten. Ikääntyneiden osuuden väestöstä ennustetaan kasvavan Pohjoismaissa selvästi.

30.9.2008  Tietotrendit päätöksenteon tukena
Tilastokeskus ja Laatukeskus järjestävät 28.10.2008 seminaarin, jossa tarkastellaan mm. tiedolla johtamista, hiljaista tietoa, verkkotiedon luotettavuutta ja numerolukutaidon haasteita.

23.9.2008  Työllisten määrä lähes ennallaan
Työllisiä oli elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 566 000 eli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin

17.9.2008  Tuottavuuden lähteet pitkälti aineettomia
Tuore selvitys muuttaa käsitystä tuottavuuskasvun lähteistä. Selvityksen mukaan yritysten aineettomat investoinnit ovat vähintään yhtä suuria kuin perinteiset panostukset koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin. (Tieto&trendit 6/2008)

15.9.2008  Koulutuspääoma kasautuu yliopistojen ympärille
Vaikka suomalaisten koulutustaso on noussut viimeisten 35 vuoden aikana, kuntien väliset erot koulutuspääomassa ovat kasvaneet. Koulutettu väestö muuttaa yhä enemmän yliopistoja ympäröiviin kasvukeskuksiin. (Hyvinvointikatsaus 3/2008)

5.9.2008  Helsinkiläisten elinajanodote jäänyt muusta Suomesta jälkeen
Helsinkiläiset ovat saaneet lisää elinvuosia, mutta elinajanodotteen kehitys on viitisen vuotta muuta Suomea jäljessä. Myös Helsingin sisäiset alueelliset erot ovat suuria, erityisesti miehillä. (Kuntapuntari 3/2008)

3.9.2008  Lähes kaikki tv-taloudet digiajassa
Digisovittimen tai digitelevision oli elokuun puoliväliin mennessä hankkinut 98 prosenttia Suomen yli 2,2 miljoonasta television omistavasta kotitaloudesta.

29.8.2008  Tilastokirjaston aukioloajat uudistuvat 1.9.2008
Syyskuun alusta alkaen Tilastokirjaston ovet ovat avoinna arkisin klo 10-16.15. Tutustu kirjaston tarjoamiin palveluihin.

26.8.2008  Työttömien määrä väheni heinäkuussa
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa työttömänä oli 144 000 henkilöä. Työttömiä oli 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

19.8.2008  Opi hyödyntämään tilastoja tehokkaammin
Tilastokoulutuksen syyskauden kursseilla perehdytään mm. taloustilastoihin, kulutustutkimukseen sekä indeksien käyttöön.

12.8.2008  Uusin Aluekatsaus-sarja ilmestynyt
Millainen on eri maakuntien ikärakenne? Missä kunnissa muuttoliike on vilkkainta? Aluekatsausjulkaisuihin on koottu tuoretta vertailutietoa kuntien, seutukuntien, maakuntien ja läänien kehityksestä.

5.8.2008  Oikeustilastollinen vuosikirja kuvaa Suomen rikollisuutta
Julkaisu kertoo muun muassa, että kirjanpito- ja velallisten rikosten määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 1991 verrattuna.

24.7.2008  Toimialaluokituksen luokituskuvaukset valmistuneet
Uudistettu toimialaluokitus otetaan käyttöön ensi vuonna. Jo nyt voit tutustua yksityiskohtaisiin luokituskuvauksiin.

22.7.2008  Työllisten määrä kasvoi edelleen
Työllisiä oli kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 668 000, mikä oli 49 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajista jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä lisääntyi ja määräaikaista työtä tekevien väheni.

11.7.2008  Suomi siirtymässä hyvinvointivaltiosta kohti kilpailuvaltiota
Taloudellisesta kilpailukyvystä on tullut yhä hallitsevampi tavoite valtion ja Helsingin seudun kaupunkien politiikassa. Miten suomalainen kilpailuvaltio panostaa alueiden kilpailukykyyn? Kuntapuntari 2/2008

10.7.2008  Inflaation syyt suurelta osin kotimaisia
Syytä hintojen noususta on yleisesti vyörytetty globalisaatiolle, öljyntuottajille ja ruokakeinottelijoille. Tieto&trendit-lehdessä inflaatioasiantuntija Ilkka Lehtinen esittää kuitenkin, että valtaosa hintojen noususta onkin kotimaista perua.

4.7.2008  Suomen kesä tilastoina
Mitkä ovat Suomen suosituimmat matkailukuukaudet? Paljonko suomalaiset syövät jäätelöä kesän aikana? Olemme koonneet yhteen kesään, luontoon ja lomailuun liittyvää tilastotietoa

2.7.2008  Suomalaisten koululaisten ympäristötietämys keskitasoa
Suomalaisten koululaisten ympäristötietämys on OECD-maiden keskitasoa. Ympäristön tilasta koululaisemme tuntevat sen sijaan muita vähemmän huolta.

1.7.2008  Öljy heiluttaa jälleen Suomen ja maailman taloutta
Tuore teollisuuden toimialakatsaus osoittaa, että nykypäivän ja 1970-luvun taloustilanteen välillä on monia yhtäläisyyksiä.

25.6.2008  Luokitussivut uudistuneet
Luokitukset-sivustoa on uudistettu. Sivustolle on lisätty muun muassa hakutoiminto, jonka avulla voi etsiä tietoja yksittäisestä luokituksesta.

24.6.2008  Työllisten määrä kasvoi toukokuussa
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 2 554 000 eli 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

12.6.2008  Koko Suomi taskussa
Suomi lukuina -julkaisu on taskukokoon tiivistetty tietopaketti, joka esittelee Suomen väestöä, taloutta, elinoloja ja kulttuuria. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa.

11.6.2008  Kulttuurin osuus kansantaloudessa merkittävä
Kulttuuri on kansantaloudessa merkittävä kokonaisuus: sen osuus bruttokansantuotteesta on suurempi kuin alkutuotannon toimialojen.

10.6.2008  Suomalaisyrityksissä toimintojen siirtäminen ulkomaille yleistä
Jo 16 prosenttia suomalaisyrityksistä on ulkoistanut tai siirtänyt toimintojaan ulkomaille. Ulkoistaminen on avannnut suomalaisyrityksille myös uusia markkinoita.

9.6.2008  Suomalaisten tulot Euroopan keskitasoa
Suomalaisten tulotaso on eurooppalaisessa vertailussa kolmanneksitoista korkein. Hyvinvointipalvelut eivät merkittävästi paranna suomalaisten sijoittumista elintasovertailussa.

9.6.2008  Maakunnissa rakennettiin viime vuonna kiivaasti
Vuosi 2007 oli rakentamisen huippuvuosi sitten 1990-luvun taitteen. Satakunnassa rakennusyritysten liikevaihdon kasvunopeus peräti kaksinkertaistui edellisvuodesta.

3.6.2008  Joka toinen osallistuu aikuiskoulutukseen
Aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2006 joka toinen 18-64-vuotias suomalainen. Naiset osallistuivat aikuiskoulutukseen aktiivisemmin kuin miehet.

2.6.2008  Kauppa kävi viime vuonna ripeimmin Hämeessä
Kaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna Päijät-Hämeessä ennätysnopeasti. Myös Kanta-Hämeessä menestyivät erityisesti suuret kaupat.

30.5.2008  Yrityksillä hyviä kokemuksia toimintojen siirtämisestä ulkomaille
Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille ovat kohentaneet yritysten kilpailukykyä, ilmoittaa yli 60 prosenttia yrityksistä tuoreessa kyselytutkimuksessa. (Tieto&trendit 3/2008)

30.5.2008  Neljä prosenttia tv-talouksista ilman digisovitinta toukokuussa
Digisovittimen tai digitelevision oli toukokuun puoliväliin mennessä hankkinut 96 prosenttia Suomen yli 2,2 miljoonasta television omistavasta kotitaloudesta. Helmikuussa digisovitin tai digitelevisio oli 91 prosentilla tv-talouksista.

26.5.2008  Toimialaluokitus uudistuu
Tilastokeskus ottaa käyttöön uudistetun tilastollisen toimialaluokituksen vuonna 2009. Uudistus parantaa muun muassa palvelutoimialojen luokitusta. Lue lisää uudistuksen vaikutuksista ja aikataulusta.

26.5.2008  Talous kasvoi vireimmin Keski-Pohjanmaalla
Koko talouden liikevaihto kasvoi viime vuonna kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Nopeinta liikevaihdon kehitys oli Keski-Pohjanmaalla, verkkaisinta Pohjois-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

20.5.2008  Työllisten määrä kasvoi huhtikuussa
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 2 501 000 eli 45 0000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

16.5.2008  Tilastokeskus alkoi julkaista uusien asuntojen hintatietoja
Tilastokeskus on alkanut julkaista tietoja uusien asuntojen hintakehityksestä. Nyt julkistettu aikasarja sisältää neljännesvuosittaiset tiedot vuosilta 2005 - 2008, toukokuussa tiedot julkaistaan vuodesta 2002 lähtien.

8.5.2008  Talouden rakenteet muuttuvat nopeasti ja hitaammin
Seutukuntien elinkeinorakenne on muuttunut viime vuosikymmeninä nopeasti. Tuotannon arvonlisäyksellä mitattuna talouden muutokset eivät kuitenkaan ole yhtä jyrkkiä.

6.5.2008  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja uudistuu
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskentaa uudistetaan vastaamaan paremmin neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmää. Vastedes tilasto julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajan nimellä.

5.5.2008  Yrityksille avattiin tiedonkeruupalvelu
Tilastokeskus on avannut yrityksille uuden tiedonkeruupalvelun. Sen kautta yritys saa tietää, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa se on tai on ollut mukana. Näin halutaan helpottaa yritysten valmistautumista ja vastaamista tiedonkeruisiin.

28.4.2008  Tilastokeskus Oulussa 20 vuotta
Oulussa 16.5.2008 järjestettävässä juhlaseminaarissa tarkastellaan Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien menestystekijöitä ja selviytymiskeinoja toimintaympäristön muutoksessa

24.4.2008  Tilastokeskuksen maksuton tietotarjonta laajenee
Tilastokeskus on uudistanut ja laajentanut maksutonta StatFin-tilastotietokantaa. Tietokantataulukot ovat löydettävissä mm. tilastojen kotisivujen kautta.

22.4.2008  Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2008
- Työllisiä 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 69,0 prosenttia - Työttömyysaste 6,8 prosenttia, työttömänä 180 000 henkeä - Työnvälityksessä 53 000 uutta avointa työpaikkaa - Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 59 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana

21.4.2008  Verkkokoulussa uusia teemakarttoja
Verkkokoulun Tilastoteemakartat-osiota on täydennetty uudella oppimateriaalilla. Osio antaa perustiedot siitä, miten tilastotietoja esitetään karttojen avulla ja opastaa muun muassa oikean karttatyypin valinnassa.

17.4.2008  Tähtää tilastojen laatuun!
Millainen on laadukas tilasto ja millaisia vaatimuksia tilastotuotantoon kohdistetaan? Saat kokonaiskuvan tilastojen laadun eri ulottuvuuksista Laatu tilastotuotannossa -kurssilla 20.5.2008.

10.4.2008 Kuluttajien talousluottamus jakautunut kahtia
Kuluttajien luottamus omaan mikrotalouteensa on viime vuosina jatkuvasti vahvistunut. Samaan aikaan luottamus Suomen makrotalouteen on notkahdellut. Ristiriidasta huolimatta kuluttajat eivät ole hölmöläisiä, osoittaaTieto&trendit-lehti 2/2008.

7.4.2008 Suomalaisen kulutuksen pitkä kaari
Kulutusta on tilastoitu jo sadan vuoden ajan. Miten suomalaisten kulutus on tuona aikana muuttunut? Miten kulutuspäätöksiä tehdään perheissä? Tuore artikkelikokoelma Kulutuksen pitkä kaari tarkastelee kulutusta yhteiskunnallisena ilmiönä ja arkielämän käytäntöinä.

2.4.2008  Kuluttajahintaindeksin käsikirja maksuttomana Internetistä
Tilastokeskus on julkaissut Internetissä käsikirjan kuluttajahintaindeksistä. Käsikirja kertoo kuluttajahintaindeksin laadinnasta ja opastaa indeksin käytössä muun muassa laskuesimerkkien avulla.

31.3.2008  Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotannon
Uusi teollisuuden toimialakatsaus osoittaa, että Suomessa teollisuus on kaikista toimialoista aktiivisimmin siirtänyt toimintojaan ulkomaille. Erityisesti korkean teknologian yritykset ovat olleet tässä edelläkävijöitä.

26.3.2008  Kerro mielipiteesi Tilastokirjaston palveluista
Vastaa verkkokyselyyn ja vaikuta Tilastokirjaston palvelujen kehittämiseen. Kysely on osa Kansalliskirjaston koordinoimaa eri kirjastosektoreiden yhteistä asiakaskyselyä, joka toteutetaan maalis-huhtikuussa 2008.

18.3. Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2008
- Työllisiä 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 68,9 prosenttia - Työttömyysaste 6,4 prosenttia, työttömänä 168 000 henkeä - Työnvälityksessä 66 000 uutta avointa työpaikkaa

13.3.2008  Internetin käyttö monipuolistuu
Runsas neljännes suomalaisista Internetin käyttäjistä lisäisi mielellään käyttöään. Entistä suositumpaa on muun muassa blogien lukeminen, Internet-puheluiden soittaminen ja verkkokaupassa asiointi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen katsaukseen Tieto- ja viestintätekniikka arjessa.

12.3.2008 Kotikunnan ulkopuolella työssä käyvät ansaitsevat enemmän
Asuinkuntansa ulkopuolella työssä käyvät eli pendelöijät ansaitsevat keskimäärin kolmanneksen enemmän kuin asuinkunnassaan työskentelevät. Pendelöijät ansaitsivat keskimäärin 30 200 euroa vuonna 2005, kun kotikunnassaan työssä käyvien keskitulot olivat 22 900 euroa. Muualla työssä käyvien tulot ovat 50 kunnassa yli kaksinkertaiset asuinkunnassaan työskentelevien tuloihin verrattuna.

11.3.2008  Suhdanteet ja suhdannekäänteet
Onko suhdannekäänne käsillä? Mistä tietää, missä suhdannevaiheessa mennään? Suhdannekuvaus uudistuu -kurssilla 17.4.2008 saat ajankohtaista tietoa suhdannetilastoista.

5.3.2008 VM selvittää tilastotoimen tehostamismahdollisuuksia
Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen selvittämään tilastotoimen tehostamismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia alueellistaa Tilastokeskuksen toimintoja. Tilastokeskus pitää ennenaikaisina julkisuudessa esitettyjä spekulaatioita Tilastokeskuksen toimintojen hajasijoittamisesta.

29.2.2008  Avaimia työvoimatutkimuksen tunnuslukujen tulkintaan
Työvoimatutkimuksen avulla tarkastellaan työmarkkinoiden kehitystä kuukauden, neljännesvuoden ja vuoden pituisina ajanjaksoina. Tutustu tunnuslukuja kuvaavaan artikkeliin.

29.2.2008 Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4,4 prosenttia vuonna 2007. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 179 miljardia euroa.

29.2.2008 Joka kymmenes tv-talous edelleen ilman digisovitinta helmikuussa
Digisovittimen tai digitelevision oli helmikuun puoliväliin mennessä hankkinut 91 prosenttia Suomen vajaasta 2,3 miljoonasta television omistavasta kotitaloudesta. Marraskuussa digisovitin tai digitelevisio oli 83 prosentilla tv-talouksista.

19.2.2008 Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2008
- Työllisiä 100 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 69,3 prosenttia - Työttömyysaste 6,8 prosenttia, työttömänä 181 000 henkeä - Työnvälityksessä 68 000 uutta avointa työpaikkaa

15.2.2008  Kiina ja Kiina-ilmiö etenevät
Yhdysvaltain talouden ajautuminen taantumaan voi johtaa kasvun hidastumiseen myös muualla. Voiko Kiina nousta maailmantalouden uudeksi veturiksi?

14.2.2008  Saako Suomen Pisa-menestys jatkoa?
Suomen koululaiset haastetaan mukaan kansainväliseen tilastokilpailuun. Kilpailun tavoitteena on parantaa koululaisten valmiuksia kuvata tilastollisin keinoin toimintaympäristöä sekä käyttää tilastoja apuna arjessa.

14.2.2008   Uusi palvelu tuotteiden keskihintavertailun tueksi
StatFin-tietokannassa olevasta taulukosta saa tietoja hyödykkeiden keskihinnoista. Uuden palvelun avulla kuluttajat voivat vertailla keskeisten hyödykkeiden keskihintoja eri kuukausina.

7.2.2008  Koottua tietoa energiasta
Miten energian kulutus on muuttunut viime vuosikymmeninä? Miten Suomi sijoittuu energian käytössä muiden EU-maiden joukkoon? Energiatilasto - Vuosikirja 2007 esittelee tuoretta tilastotietoa Suomen energia-alan kehityksestä.

29.1.2008  Kuntien taloudessa valoa ja varjoa
Kuntapuntari 5/2007 tarkastelee muun muassa kuntien talouden kehitystä, kehitysnäkymiä alueittain vuodelle 2008, kiinteistöjen omistuksen ja ylläpidon järjestämistä kunnissa, rakentamista maakunnittain, Satakunnan ja Helsingin seudun taloutta sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä henkilöstökoulutuksessa.

29.1.2008  Työvoima ikääntyy - nuoristako pelastus?
Nuoret matkalla työelämään -kurssilla 4.3.2008 saat ajankohtaisen katsauksen työvoiman tarjonnan kehitysnäkymistä sekä nuorten opiskelusta, ammateista, tuloista ja ajankäytöstä.

23.1.2008  Suomalaisen perheen keskikoko 2,8 henkeä
Suomalaisen perheen keskikoko oli vuoden 2006 lopussa 2,8 henkeä. Kaikista perheistä 41 prosenttia oli lapsiperheitä, joista puolestaan uusperheitä oli 9 prosenttia. Tilastokeskuksen uuteen julkaisuun Perheet 2006 on koottu tietoja muun muassa perheiden tyypeistä, lasten lukumäärästä sekä vanhempien iästä, kielestä ja kansalaisuudesta.

22.1.2008 Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2007
- Työllisiä 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 69,5 prosenttia - Työttömyysaste 6,0 prosenttia, työttömänä 158 000 henkeä - Työnvälityksessä 29 000 uutta avointa työpaikkaa - Vuonna 2007 keskimäärin 48 000 työllistä enemmän kuin vuonna 2006

17.1.2008 Turvallisuus on yrityksille kilpailuetu
Turvallisuusalan kysyntä on kasvanut 2000-luvulla. Turvallisuusalan menestys on houkutellut alalle paljon uusia toimijoita, mutta parhaiten ovat menestyneet alan suurimmat yritykset. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uusimmasta Palveluiden toimialakatsauksesta.

15.1.2008 Taajamissa asuu 84 prosenttia väestöstä
Väestö keskittyy Suomessa yhä enemmän taajamiin. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 lopussa 4 388 000 henkilöä eli 84 prosenttia suomalaisista asui taajamissa. Taajamaväestön määrä kasvoi 124 000 henkilöllä eli 2,9 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2005. Taajamia oli yhteensä 745, ja niiden maapinta-ala oli yhteensä 7 169 km2. Neljä viidestä suomalaisesta asui siis alueella, joka on ainoastaan 2,4 prosenttia koko maan maapinta-alasta.

9.1.2008  Haluatko puhelinhaastattelijaksi?
Tilastokeskus hakee haastattelijoita puhelinhaastattelukeskukseensa Helsingin Sörnäisiin. Jos sinulla on selkeä puhelinääni, osaat kommunikoida haastateltavien kanssa ja käytät sujuvasti suomen kieltä, kannattaa katsoa hakuilmoitusta.

4.1.2008  Tilastografiikkaa Excelillä
Tilastokoulutuksen kevätkausi on käynnistynyt. Kahdella ensimmäisellä kurssilla opit tekemään helposti luettavia, visuaalisesti hyviä tilastokuvioita. Tutustu kurssitarjontaan


Päivitetty 31.12.2008