Tilastojulkaisujen maksuton tarjonta verkossa laajenee

Tilastokeskus lisää maksutonta tietotarjontaa verkkosivuillaan. Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikki tilastoista tuotettavat perusjulkaisut ovat vastedes saatavissa verkosta html- ja pdf-muodossa ilmaiseksi. Samalla StatFin-tietokantaa laajennetaan.

Jo yli 100 tilastojulkaisua maksutta tilastokeskus.fi-palvelussa

Tilastokeskus on parhaillaan ottamassa käyttöön uutta julkaisujärjestelmää. Uudistuksessa jokaisen tilastojulkistuksen yhteydessä syntyy verkkoon ns. tilaston perusjulkaisu, johon kuuluu tekstiä, taulukoita ja kuvioita sekä tilaston käyttöä tukeva laatuseloste. Usean tilaston kohdalla tämä tarkoittaa julkaistavan tietosisällön selvää laajentumista. Julkaisu myös arkistoituu pysyvästi palveluun, joten siihen on helppo viitata. Tilastojen perusjulkaisut saa käyttöön maksutta html- ja pdf-muodossa.

Tällä hetkellä Tilastokeskuksen noin 200 tilastosta jo yli 100 on siirtynyt uuteen järjestelmään. Niistä tuotetut perusjulkaisut ovat maksutta kaikkien saatavilla myös pdf-muodossa.
Luettelo tilastojulkistuksista ja pdf-julkaisuista

Osa tilastojen perusjulkaisuista tuotetaan myös maksullisena painettuna julkaisuna. Lisäksi painettuina julkaisuina ilmestyy edelleen myös mm. tutkimuksia, katsauksia, käsikirjoja sekä kokoomajulkaisuja. Luettelo kunakin vuonna tuotettavista painojulkaisuista sisältyy julkaisuhinnastoomme.
Julkaisuhinnasto

StatFin-tietokanta ja julkaisut täydentävät toisiaan

Tilastojen julkaisu-uudistuksessa osa aiemmin painojulkaisuissa olleista taulukoista siirretään maksuttomaan StatFin-tietokantaan. Tietokantaa laajennetaan jatkuvasti myös aivan uusilla taulukoilla.Käyttäjälle StatFin-tietokanta ja tilastojulkaisut muodostavat saumattoman kokonaisuuden: jokaisen tilaston kotisivulta on linkit vastaaviin StatFin-tietokannan taulukoihin.

Tietokanta mahdollistaa tiedon joustavan jatkokäytön. Tietokannasta käyttäjä voi rakentaa omien tarpeidensa mukaisia taulukkokokonaisuuksia monipuolisten hakujen avulla ja myös siirtää tietoja joustavasti omiin järjestelmiinsä.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Markku Huttunen p. (09) 1734 3337


Päivitetty 25.9.2009