Naiset ja miehet Suomessa 2016

 • Julkaisu sisältää keskeistä tilastotietoa naisten ja miesten asemasta sekä sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Tilastot kuvaavat monipuolisesti naisten ja miesten tilannetta yhteiskunnassa kertoen muun muassa perheistä, koulutuksesta, palkoista ja ajankäytöstä.
  Julkaisusta on julkaistu 4., korjattu painos pdf-versiona.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 8.6.2016
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: 8 euroa
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN: 1456-2618
  • Tuotenumero: 3220
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN: 1798-1751
  • Tuotenumero: 1676

Jaa