Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

 • Julkaisu on tilastollinen perusselvitys Suomeen muuttaneiden miesten ja
  naisten asemasta yhteiskunnassa. Se kokoaa yhteen keskeisiä, sukupuolen mukaisia tietoja ja tilastoja maahan muuttaneista, heidän työmarkkina-asemastaan, koulutuksestaan sekä poliittisesta osallistumisestaan.

  Julkaisu erittelee maahanmuuttoa ilmiönä erilaisten taustatekijöiden, kuten iän, äidinkielen, lähtömaan sekä etenkin sukupuolen valossa. Selvitys antaa myös osviittaa lisätiedon ja kehittämisen tarpeista sekä tuo esiin mitä tietoja eri väestöryhmistä on saatavilla. Julkaisun erityinen painotus on maahan muuttaneiden työmarkkinatilanteessa.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 24.2.2014
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 2323-1998

Jaa