Tilastokeskuksen etusivun tekniset tiedot

Avainluvut

Avainluvut muodostuvat uudella sivulla seuraavasti

<div id="key-numbers">

<h2>Avainluvut</h2>

<ul>

<li id="avainluvun_nimi">

<a href="url-osoite">

<span class="key">Avainluvun nimi</span>

<span class="key-value">Avainluvun arvo</span>

<span class="key-time">Viiteajankohta</span>

</a>

</li>

<li id="avainluvun_nimi">

<a href="url-osoite">

<span class="key">Avainluvun nimi</span>

<span class="key-value">Avainluvun arvo</span>

<span class="key-time">Viiteajankohta</span>

</a>

</li>

</ul>

</div>

jossa <div id="key-numbers"> ryhmittelee yhteen kaikki avainlukuihin liittyvät elementit ja kukin <li id="avainluvun_nimi"> esittelee yhden avainluvun ja sen tiedot. Avainluvun id muodostetaan sen ni-mestä siten, että id:ssä ei ole erikoismerkkejä ja välit korvataan alaviivalla _ . <a href="url-osoite"> toimii linkkinä tilastojulkistukseen, jossa tieto on esitetty.

Avainluvut esitetään uudistuvalla etusivulla listana aina aakkosjärjestyksessä, jolloin avainlukujen järjestys poikkeaa eri kieliversioiden välillä. Koko avainluku toimii linkkinä tilastojulkistukseen, jossa tieto on julkaistu. Avainluvun nimen ja varsinaisen lukuarvon lisäksi tarjotaan tieto viiteajankohdasta. Avain-lukujen nimissä käytetään tarvittaessa ehdollista tavutusta. Avainlukuja on julkistamisajankohtana kahdeksan.

Esimerkki avainluvusta:

<li id="elinkustannusindeksi">

<a href="http://stat.fi/til/khi/2014/11/khi_2014_11_2014-12-15_tau_002_fi.html">

<span class="key">Elin<wbr>­kustannus<wbr>indeksi</span>

<span class="key-value">1 913</span>

<span class="key-time">(11/14)</span>

</a>

</li>

Uusimmat tilastotiedot

Uusimmat tilastotiedot listataan uudella sivulla seuraavasti

<div id="new-stats">

<h2>Uusimmat tilastotiedot</h2>

<ul>

<li><span class="stat-date">pvm</span><a href="url-osoite">Julkistuksen otsikko</a></li>

<li><span class="stat-date">pvm</span><a href="url-osoite">Julkistuksen otsikko</a></li>

<li><span class="stat-date">pvm</span><a href="url-osoite">Julkistuksen otsikko</a></li>

</ul>

</div>

jossa <div id="new-stats"> ryhmittelee yhteen kaikki uusimpiin tilastotietoihin liittyvät elementit ja kukin tilastojulkistus on omassa <li>-elementissään. Jokaiselle julkistukselle annetaan päivämäärä ja linkki julkistukseen sen otsikosta. Listassa tuoreimmat julkistukset ovat ylimpänä.

Esimerkki tilastojulkistuksesta:

<li>

<span class="stat-date">12.1.</span>

<a href="/til/oahi/2014/03/oahi_2014_03_2015-01-12_tie_001_fi.html">Omistusasujien asumiskustannukset nousivat 1,1 prosenttia</a>

</li>


Päivitetty 15.1.2015