Uutisia 28.3.2019

Uudet teemakartat helpottavat tilastotiedon visualisointia

Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos ovat laajentaneet Paikkatietoikkunan Teemakartat-osiota huomattavasti uusilla avoimilla aluetilastoilla. Teemakarttoihin on lisätty myös monia uusia ominaisuuksia ja työkaluja tiedon visualisointiin. Teemakartoilla voi esimerkiksi havainnollistaa jonkin ilmiön alueellista vaihtelua.

Tilastokeskuksen tilastotietojen rajapinnan kautta teemakarttoihin on tuotu mukaan Kuntien avainluvut. Kuntien avainluvut kattavat noin 30 erilaista avointa aluetilastoa vuosilta 1987–2017. Teemakarttoja on nyt mahdollista laatia alueittain esimerkiksi väkiluvusta, työllisyysasteesta tai eläkeläisten osuudesta. Teemakarttoja voi laatia kunnittain, seutukunnittain tai maakunnittain – joko aluemaisena tai pistemäisenä karttana.

Monipuolisia mahdollisuuksia tiedon visualisointiin

Teemakartat-osion uusien työkalujen avulla aineistoja voi tarkastella karttanäkymän ja taulukon lisäksi pylväskaavioina. Tilastomuuttujia voidaan esittää aikasarjana halutulta ajanjaksolta. Aikasarjassa on myös animaatiotoiminto, jonka avulla ilmiön ajallista muutosta voi tarkastella vaivattomasti ja havainnollisesti.

Teemakartat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia tiedon visualisointiin. Perinteisten staattisten karttojen lisäksi myös upotettujen karttojen tekeminen onnistuu helposti.

”Upotettu kartta tarkoittaa omalle verkkosivulle tuotua interaktiivista karttaa, johon kartan laatija voi itse valita halutut aineistot ja ominaisuudet. Varsinaisen karttanäkymän lisäksi upotettuun karttaan on mahdollista ottaa mukaan myös kaavioita. Tämä työkalu vaatii kirjautumisen palveluun”, kertoo suunnittelija Tesmi Laakso Tilastokeskuksesta.

Avoin lähdekoodi teemakarttojen pohjana

Tällä hetkellä teemakarttojen pohjaksi on saatavilla aineistoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanetin lisäksi Tilastokeskukselta, Helsingin kaupungilta ja Kiinteistökauppojen tilastopalvelusta. Lisäksi aineistoina voidaan käyttää myös omia indikaattoreita.

”Yksi tämän Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen yhteisen hankkeen tavoitteista oli myös avoimen lähdekoodin työkalujen kehittäminen aluetietojen esittämisessä ja jakelussa. Paikkatietoikkuna onkin luotu avoimella Oskari-ohjelmistolla. Oskari kehittyy jatkuvasti ja sitä myötä myös Paikkatietoikkuna ja sen teemakartat”, toteaa Minna Veseloff Maanmittauslaitoksesta.

Lisätietoja:

Paikkatietoasiantuntija Minna Veseloff, Maanmittauslaitos, 050 328 4009, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos
Suunnittelija Tesmi Laakso, Tilastokeskus, 029 551 3513, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa