Nyheter 12.6.2018

Utnämning vid Statistikcentralen: Timo Koskimäki överdirektör för statistikproduktionen

Timo Koskimäki har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod med början 1.9.2018. Koskimäki har verkat som överdirektör för statistikproduktionen sedan år 2013.

Överdirektören för statistikproduktionen verkar som direktör för enheten för standarder och metoder. Enheten har i uppgift att bland annat leda statistikproduktionsprocessen, statistikmetodiskt stöda statistikproduktionen och främja kvalitetsarbetet i statistikproduktionen.

Förfrågningar: överdirektör Heli Mikkelä 029 551 3200

Dela