Nyheter 18.9.2019

Två offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas 

Två statistiska offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas med en vecka. De aktuella statistikgrenarna är sektorräkenskaper kvartalsvis samt den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Nytt datum för offentliggörandena är 27.9.2019. Det tidigare datumet var 20.9.

Orsaken till ändringen är att uppgifterna inte har kunnat färdigställas i tid på grund av datatekniska problem. Andra statistiska offentliggöranden inom nationalräkenskaperna som planerats att offentliggöras samma dag, 20.9, berörs inte.
 

Dela