Uutisia 29.5.2019

Tilastotoimen vahva yhteistyö rakentaa suomalaista tietoekosysteemiä

Suomi oli 1970-luvulla ensimmäisten maiden joukossa maailmassa yhdistämässä hallinnon aineistot tilastotuotannon lähdeaineistoiksi. Menetelmät aineistojen hyödyntämiseen ovat ajan saatossa kehittyneet ja aineistoja hyödynnetäänkin nykyään laajasti virallisten tilastojen tuotannossa. Viime vuonna kansalliseen tilastotoimeen kuuluvat virastot käyttivät lähes 500 erilaista hallinnollista rekisteriä tai tietovarantoa tilastojensa tuottamiseen.

”Tilastotoimi on erinomainen esimerkki suomalaisen yhteiskunnan tietointensiivisyydestä ja yhteistyöstä. Tilastotoimi prosessoi tietolähteiden tiedon ja tarjoaa laajan ja vertailukelpoisen tietokokonaisuuden suomalaisen yhteiskunnan tilasta”, toteaa Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan puheenjohtaja Hannele Orjala.

Tilastotoimi tuotti viime vuonna Suomessa yhteensä 1 140 tilastojulkistusta – yli neljä julkistusta arkipäivää kohden. Erityisesti verkon kautta mutta myös muita jakelukanavia hyödyntäen tuotettiin yli sata tietoon liittyvää palvelua tai tuotetta. Lisäksi yksinomaan Euroopan unionin tilastovirastolle Eurostatille tietolähetyksiä oli 2 436 kappaletta. Tämän lisäksi tietoja toimitetaan laajalle joukolle muita kansainvälisiä organisaatioita.

Tietotyöhön osallistui vuonna 2018 henkilötyövuosina mitattuna yhteensä 977 tilastotoimen tietoammattilaista. ”Tilastotoimen yhteistyö on erittäin laajaa, tiivistä ja jatkuvaa, ja hyviä käytäntöjä jaetaan avoimesti verkostoon osallistujille. Tavoitteena on laadukas, luotettava, ajantasainen ja asiakastarpeita vastaava tiedontuotanto yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä”, kertoo kehittämispäällikkö Leena Storgårds.

Kansallinen tilastotoimi kattaa tilastoviranomaiset, tilastoja laativat viranomaiset sekä muut Suomen virallisen tilaston tuottajat. Tilastokeskus koordinoi tilastoimen yhteistyötä muun muassa Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunnan ja koordinaattoriverkoston kautta.

Kansallinen tilastotoimi

 

Katsaus kansalliseen tilastotoimeen vuonna 2018 on valmistunut ja luettavissa verkossa:
Katsaus kansalliseen tilastotoimeen 2018 (pdf)

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Leena Storgårds p. 029 551 2257, tietopalvelujohtaja Hannele Orjala p. 029 551 3582

Kansallisen tilastotoimen verkkosivut

Jaa