Uutisia 3.7.2017

Tilastokeskuksen pääjohtaja Euroopan tilastokonferenssin CES:n puheenjohtajaksi

Pääjohtaja Marjo Bruun on valittu 21.6.2017 Euroopan tilastokonferenssin (CES) ja sen hallituksen puheenjohtajaksi. Bruunin kausi kestää kesäkuuhun 2019 saakka.

Euroopan tilastokonferenssi CES (Conference of European Statisticians) on YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) tilastoalan yhteistyöelin. Vuonna 1953 perustettu tilastokonferenssi on myös yksi vanhimpia kansainvälisiä tilastoalan yhteistyöelimiä. Sen toimintaan osallistuu yli 60 maata ja kansainvälisiä järjestöjä.

Euroopan tilastokonferenssin tehtävänä on koordinoida tilastoalan yhteistyötä, kehittää suosituksia tilastomenetelmille, tehostaa kansallisten tilastojen kehittämistä sekä koota ja välittää kansainvälisesti vertailtavia tilastotietoja.

Tilastokonferenssin toimintaa ohjaa sen hallitus, johon kuuluu kahdeksan tilastovirastojen pääjohtajaa sekä kuusi kansainvälisten järjestöjen edustajaa.

Lisätietoa CES:stä

Jaa