Uutisia 15.12.2020

Tilastojen klassikko kuvaa muuttuvaa Suomea

Juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja 2020 on laaja tilastojen kokoomateos, joka kuvaa tarkasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

Vuosikirja sisältää uusimpien tietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja ja aluetietoa sekä runsaasti vertailutietoja muista maista. Tilastokeskuksen tilastojen lisäksi vuosikirjassa on myös muiden virallisen tilaston tuottajien tilastoja.  Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisessä kirjassa on kaikkiaan lähes 600 sivua ja taulukkoa.

Poimintoja Suomen tilastollisesta vuosikirjasta


Maahanmuutto, maastamuutto ja nettomaahanmuutto 1950–2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

 

 • Suomen väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 5 525 292. Koko väestöstä 71 prosenttia asui 50 suurimman kunnan alueella. Suomen väkiluku kasvoi edellisestä vuodesta 0,1 prosenttia. Vuodesta 2014 väkiluku on kasvanut prosentin.
 • Suomesta lähti ulkomaille vuonna 2019 yhteensä 17 263 henkilöä, heistä 65 prosenttia muutti EU-maihin. Eniten suomalaisia muutti Ruotsiin, josta myös tuli eniten muuttajia Suomeen. Suomeen saapui kaikkiaan 32 758 muuttajaa, joista 40 prosenttia EU-maista. Nettomaahanmuutto oli positiivinen, yhteensä 15 495 henkilöä.
 • Suomen sisällä muutettiin viime vuonna yli miljoona kertaa: näistä yli puolet oli kunnan sisäisiä muuttoja ja kolmannes kuntien välisiä muuttoja. Maakuntien välisiä muuttoja tehtiin yhteensä 132 963 kertaa. Vuonna 2019 maakuntien välisissä muutoissa muuttovoittoa saivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.
 • Työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuonna 2019 yhteensä 2,6 miljoonaa, näistä palkansaajia oli 87 prosenttia ja yrittäjiä (ml. yrittäjäperheenjäsenet) 13 prosenttia. 15–74-vuotiaita työttömiä oli 184 000, työttömyysaste oli 6,7 prosenttia. Nuorten työttömyysaste oli 17,2 prosenttia.
 • Työttömyyskassoja oli viime vuonna 26 ja niissä oli jäseniä yhteensä 1,9 miljoonaa. Ansiopäivärahaa maksettiin vuoden 2019 aikana 245 508 jäsenelle, mikä oli 6,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ansiopäivärahaa maksettiin yhteensä 1 690 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 Kelan maksamaa peruspäivärahaa sai 65 444 henkilöä, ja sitä maksettiin yhteensä 210 miljoonaa. Kelan työmarkkinatuen saajia oli 282 227 henkilöä, ja tukea maksettiin yhteensä 1 659 miljoonaa euroa.
 • Työssä olevista palkansaajista 67 prosenttia kuului ammattijärjestöihin ja 19 prosenttia pelkästään työttömyyskassaan vuonna 2019. Nuorista, 18–24-vuotiaista, ammattijärjestöjen ja työttömyyskassojen jäseniä oli 45 prosenttia, kun vanhemmissa ikäryhmissä jäseniä oli yli 80 prosenttia palkansaajista.
 • Työssä olevien palkansaajien etätyöskentelyssä on vain vähäisiä muutoksia vuosien 2012–2019 välillä. Suurin muutos on tapahtunut etätöitä tekemättömien osalta. Vuonna 2012 työssä olevista 79 prosenttia ei ollut tehnyt lainkaan etätöitä viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas vuonna 2019 palkansaajista 63 prosenttia ei työskennellyt lainkaan etänä.
 • Suomessa asuvia eläkkeensaajia oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 1,6 miljoonaa, mikä oli 28 prosenttia koko väestöstä. Suhteellisesti eniten eläkkeensaajia asui Etelä-Savossa, 39 prosenttia maakunnan väestöstä.
 • Ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 56 926, heistä 30 802 oli Suomen kansalaisia. Ulkomailla asuvien keskimääräinen kuukausieläke oli 422 euroa. Korkeimpia eläkkeitä maksettiin Portugalissa asuville, keskimäärin 3 110 euroa kuukaudessa. Eniten ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli Ruotsissa.
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreiksi joutui vuonna 2019 yhteensä 10 546 henkilöä, 7 335 naista ja 3 211 miestä. Kolmannes uhreista oli 25–44-vuotiaita naisia. Alle 10-vuotiaista uhreista poikia oli enemmän kuin tyttöjä, kun taas muissa ikäryhmissä naisten osuus oli suurempi kuin miesten.
 • 0–17-vuotiaista lapsista 10,5 prosenttia asui vuonna 2018 pienituloisissa kotitalouksissa. Pienituloisuusraja oli 14 970 euroa kulutusyksikköä kohti. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 18–24-vuotiasta neljännes oli pienituloisia.

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 2020. Tilastokeskus. Hinta 80 euroa (ml. alv.). Julkaisu on tilattavissa PunaMusta Oy:n verkkokaupasta sekä asiakaspalvelusta 010 2308 365. Vuosikirjan voi ladata PDF-muodossa osoitteesta tilastokeskus.fi/vuosikirja2020.

Lisätietoja: tietopalvelusuunnittelija Sirkku Hiltunen p. 029 551 6373

Jaa