Uutisia 29.3.2019

Tilasto-olympialaisten nuoret voittajat analysoivat väestötilastoja

Toista kertaa järjestettyjen tilasto-olympialaisten Suomen kilpailun voittajat on valittu. Lukiosarjan voittajaryhmä tulee Olarin lukiosta Espoosta ja yläkoulusarjan voittaja on Viikin normaalikoulusta Helsingistä.

Molemmissa sarjoissa valittiin kolme parasta ryhmää. Lukiosarjassa myös toisen sijan voittanut ryhmä on Olarin lukiosta Espoosta, kolmanneksi tuli Viikin normaalikoulun lukiolaisten ryhmä.

Yläkoulusarjan toisen sijan vei Munkkiniemen yhteiskoulun ryhmä Helsingistä ja kolmannen sijan Maijamäen koulun ryhmä Naantalista. Finaaliin osallistui yhteensä yhdeksän lukioryhmää ja 19 yläkouluryhmää.

Kansallisessa finaalissa nuoret eri puolilta Suomea tekivät tilastollisia tutkimuksia Tilastokeskuksen väestöaineistosta. Kilpailutöissä nuoret analysoivat Suomen yli 18-vuotiasta väestöä eri muuttujien kuten sukupuolen, iän, asuinalueen, koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan.

Voittajat palkitaan LUMA-päivien yhteydessä 6.6.2019 Jyväskylässä, ja kummankin sarjan kaksi parasta ryhmää jatkaa kilpailua Euroopan finaalissa 14 muun maan nuorten kanssa.

Sarjojen parhaissa töissä yhdistyi tutkimusongelman kiteytys ja analysointi

Tilasto-olympialaisten raati arvioi, miten ryhmien töissä oli hyödynnetty annettua tilastollista aineistoa. ”Arvioimme sitä, miten on löydetty sopiva tutkimusongelma, miten se on esitetty ja millä tavalla sitä on lähdetty ratkaisemaan. Tulosten esittämisessä arvioimme puolestaan oikeaa tulkintaa, johdonmukaisuutta ja visuaalisuutta”, kertoo kehittämispäällikkö Kaija Ruotsalainen Tilastokeskuksesta.

Molempien sarjojen töissä oli löydetty haastavasta tilastoaineistosta kiinnostavia näkökulmia. Parhaimmissa töissä tutkimusongelman rajaus oli hyvin onnistunut. Lisäksi tulokset ja johtopäätökset oli esitetty johdonmukaisesti ja visuaalisesti. Palkituissa töissä käsiteltiin muun muassa koulutustason vaihtelua alueittain ja sukupuolen mukaan, nuoria eläkeläisiä sekä työttömyyttä.

Asiantuntijaraatiin kuuluivat kehittämispäällikkö Kaija Ruotsalainen Tilastokeskuksesta, soveltavan tilastotieteen lehtori Kimmo Vehkalahti Helsingin yliopistosta ja pedagoginen kehittäjä Jasmin Välimäki Matemaattisten aineiden opettajien liitosta MAOLista.

Tilasto-olympialaiset on Euroopan laajuinen kilpailu, jonka tavoitteena on edistää nuorten tilastojen lukutaitoa innostavalla tavalla. Kansallisen kilpailun ensimmäinen vaihe sisälsi monivalintatehtäviä ja toinen vaihe tutkimuksen teon. Suomen kilpailuissa menestyneet jatkavat huhti-toukokuussa järjestettävään Euroopan finaaliin, jossa oppilaat tekevät lyhyen tilastoaiheisen videon. Euroopan finaalin voittajat matkaavat palkittavaksi Luxembourgiin 11.6.2019.  

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Reija Helenius, p. 029 551 3677, tietopalvelusuunnittelija Leena Aulaskari, p.029 551 6372, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Lisätietoa kilpailusta: www.stat.fi/tilasto-olympialaiset

 

Jaa