Uutisia 22.7.2019

Tietotilinpäätös nostaa tarkasteluun tietosuojan

Tilastokeskuksen uusi tietotilinpäätös keskittyy kuvaamaan, kuinka varmistamme tietosuojan ja tietoturvan toiminnassamme. Osana tietotilinpäätöstä on myös mittaristo, johon on koottu keskeisiä kuvaajia henkilötietojen käytöstä tilastotuotannossa.

Tilastoviranomaisten tietojen käsittelyä ohjaa lainsäädäntö, johon toi oman lisänsä tilinpäätösvuonna voimaan astunut EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Tilastokeskuksen tietotilinpäätöksessä avataan, miten tietojen suojaus käytännössä toteutetaan ja miten henkilötietojen käsittelyä on tehostettu.

”Toimintamme rakentuu eri lähteistä saatavien tietojen ja niiden käsittelyn varaan. Työmme laadukkaan lopputuloksen kannalta on olennaista, että käytössämme on hyvin hallinnoituja tietoaineistoja ja henkilöstö, joka osaa käsitellä ja hyödyntää niitä”, sanoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun.

Tilastokeskuksen vuotta 2018 koskeva tietotilinpäätös on järjestyksessään toinen. Se täydentää ensimmäistä tietotilinpäätöstä, jossa esiteltiin Tilastokeskuksen asemaa tilastotoimessa ja tilastojen tuottamisen kokonaisprosessia.

Tilastokeskuksen tietotilinpäätös 2018 (pdf)

Tilastokeskuksen tietotilinpäätös 2017 (pdf)

Lisätietoja: 
lakimies Henriikka Hannula p. 029 551 3429,
kehittämispäällikkö Johanna Rantanen p. 029 551 2730,
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa