Uutisia 12.3.2019

Suomessa kasvuyritysten osuus muita Pohjoismaita pienempi

Suomessa kasvuyritysten osuus jää reilusti jälkeen muista Pohjoismaista. Tuoreimmat koko Eurooppaa koskevat kasvuyritystarkastelut ovat vuodelta 2016: niiden mukaan Suomessa kasvuyritysten osuus koko yritystoiminnasta jää 9,5 prosenttiin. Koko EU-tasolla (28 jäsenmaata) kasvuyritysten osuus on 10,7 prosenttia ja muissa Pohjoismaissa huomattavasti enemmän.

Perinteisesti tilastoissa määritellään kasvuyritykseksi yritys, jonka henkilöstömäärä on kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja jonka vuosikasvu on kolmen vuoden aikana vähintään 10 prosenttia vuodessa.

Kasvuyritysten osuus maittain vuonna 2016

Kasvuyrityksillä on merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen ja hyvinvoinnin luontiin. Erityisesti innovaatioihin panostavat keskisuuret kasvuyritykset ovat monessa OECD-maassa merkittäviä talouskasvun moottoreita. Ne luovat kasvua oman toimintansa lisäksi laajoille alihankintaketjuille. Siksi on tärkeää tarkastella kasvuyrityksiä ja niiden vaikutuksia myös tilastojen avulla.

Scale-up-yritykset kasvattavat henkilötyövuosia muita yrityksiä enemmän

Nopeasti kasvavat ns. scale-up-yritykset vastaavat tällä hetkellä Suomessa merkittävästä osasta työllisyyden kasvua.

Nopeasti kasvaviksi kasvuyrityksiksi on luokiteltu yritykset, joiden henkilöstömäärä on kasvujakson ensimmäisenä vuonna yli 10 henkilötyövuotta sekä liikevaihto vähintään 2 miljoonaa euroa ja jonka vuosikasvu on kolmen vuoden aikana vähintään 20 prosenttia vuodessa.

Näissä yrityksissä tehtyjen henkilötyövuosien määrä kasvoi vuosien 2013–2016 kasvukaudella kaikkiaan 35 000:lla. Teollisuuden toimialoilla työllisyys parani runsaalla 4 000 henkilötyövuodella ja tietointensiivisillä palvelualoilla 4 800 henkilötyövuodella. Kasvuluvuissa jäätiin kuitenkin selvästi edellisestä kasvukaudesta eli vuosista 2009–2012, jolloin teollisuuden toimialoilla työllisyys parani runsaalla 7 600 henkilötyövuodella ja tietointensiivisillä palvelualoilla 6 200 henkilötyövuodella.

Nopeasti kasvavilla yrityksillä on merkittävä vaikutus työllisyyteen, vaikka niiden osuus Suomen koko yritysmäärästä on alle 0,2 prosenttia. Kasvukauden alussa nopeasti kasvavien yritysten osuus kaikkien yritysten henkilötyövuosista on 1,4–2,1 prosentin luokkaa, mutta kasvukauden lopussa osuus on kasvanut noin 3,5–5,4 prosenttiin.

Nopeasti kasvavien kasvuyritysten (scale-ups) henkilöstömäärän osuus kaikkien yritysten henkilöstömäärästä kasvukauden alussa ja lopussa

Tiedot ilmenevät Pohjoismaiden tilastoviranomaisten yhteistyössä tekemästä raportista Scale-ups in the Nordics – Statistical portrait 2008–2016.

Uusia tietoja yritysten toiminnasta aineistoja yhdistämällä

Tilastokeskus on mukana Islannin, Tanskan, Ruotsin ja Norjan tilastoviranomaisten kanssa Nordic Innovationin rahoittamassa tutkimuksessa, jossa yhdisteltyjen yksikkötasoisten yritysaineistojen avulla tutkitaan kasvuyritysten vaikutuksia työllisyyteen ja kasvun edellytyksiin.

Scale-Ups in the Nordics – Statistical portrait 2008–2016 -julkaisussa tarkastellaan ensimmäistä kertaa tilastotietojen avulla myös pohjoismaisia nopeasti kasvavia kasvuyrityksiä eli scale-up-yrityksiä. Tiedot perustuvat pohjoismaisella tasolla harmonisoituun mikrotason yritystietokantaan, joka koostuu yritysrekisterin, tilinpäätöstietojen, tavaroiden ulkomaankaupan sekä yritysdemografian aineistoista. Yhdistelmäaineisto mahdollistaa uudenlaisen yritystoiminnan analysoinnin.

Scale-Ups in the Nordics - Statistical portrait 2008-2016 -raportti (pdf)

Lisätietoja: yliaktuaari Henri Luomaranta 029 551 3595

Jaa