Nyheter 6.6.2018

Statistikcentralen med när Finland ansluter sig till IMF:s SDDS Plus-standard

Finland har anslutit sig till Special Data Dissemination System Plus (SDDS Plus) som upprätthålls av Internationella valutafonden (IMF). SDDS Plus är IMF:s nya harmoniserade standard för publicering av statistik. Den erbjuder harmoniserad data om ekonomin och finansmarknaden i de länder som anslutit sig till systemet.

Syftet med standarden är att öka uppgifternas jämförbarhet mellan olika länder.  Finland anslöt sig till det förra SDDS-systemet år 1996.

I Finland är Statistikcentralen bland de största dataleverantörerna för systemet och har under projektets gång aktivt deltagit i förberedelserna för övergången till SDDS Plus som skett under ledning av Finlands Bank.

Mera information om övergången till SDDS Plus finns i Finlands Banks webbtjänst.

Bekanta dig med Finlands nationella datasida.

Förfrågningar: utvecklingschef Paula Koistinen-Jokiniemi tfn 029 551 3362, planerare för informationstjänst Sari Vahala tfn 029 551 6316

Dela