Nyheter 12.6.2018

Siffror om Finland och finländarna

Statistikcentralens nyutkomna publikation Finland i siffror 2018 är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden och kultur.

Ett urval av fickstatistikens uppgifter

  • Folkmängden i Finland var 5 513 130 i slutet av år 2017. År 2017 ökade folkmängden med 9 833 personer från året innan, något som enbart berodde på invandring då ingen naturlig folkökning skett: antalet födda var i fjol 3 401 personer färre än antalet döda. År 2017 var genomsnittsåldern för förstföderskor 29,2 år.
  • År 2017 var andelen personer över 84 år av befolkningen 2,7 procent, medan deras andel var 1,5 procent i början av 2000-talet. I slutet av år 2017 fanns det totalt 854 personer som fyllt hundra år; 723 kvinnor och 131 män.
  • I huvudstadsregionen betalades år 2017 i genomsnitt 3 718 euro/kvadratmeter för lägenheter i gamla flervåningshus. I övriga Finland låg de skuldfria kvadratmeterpriserna under 1 600 euro. I huvudstadsregionen steg kvadratmeterpriserna på lägenheter i gamla flervåningshus med 3,5 procent från året innan, medan de steg med 0,1 procent i övriga Finland.
  • År 2016 hade bostadshushåll med bostadsskuld i genomsnitt en skuld på 97 215 euro per bostadshushåll. Samma år var genomsnittsåldern för köpare av första bostad 28,5 år.
  • År 2015 arbetade 33,6 procent av de sysselsatta utanför sin bostadskommun. År 2015 var arbetsresans längd i genomsnitt 14,1 km.
  • År 2017 var 3,4 miljoner personbilar registrerade i Finland. Genomsnittsålder på personbilar i trafik var 12 år.
  • Ett paket kaffe kostade år 2017 i genomsnitt 3,99 euro per halvt kg, lättmjölk 99 cent per liter och en påse strösocker 88 cent per kg. År 2016 kostade ett kaffepaket 3,66 euro, lättmjölk 1,01 euro och strösocker 89 cent.
  • I Finland finns det totalt 11 365 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på 2,3 miljoner hektar. Dessutom finns det 1,5 miljoner hektar ödemark. Finland har 19 naturparker och 40 nationalparker varav den nyaste är Hossa.
  • Den offentliga sektorns skuldandel av bruttonationalprodukten var 61,4 procent i Finland år 2017, vilket var genomsnittet för EU-länderna. Den minsta skuldsättningsgraden bland EU-länderna fanns i Estland, 9,0 procent, och den största i Grekland, 178,6 procent.

Finland i siffror 2018 finns tryckt på tre språk: finska, svenska och engelska. Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.

Fickstatistiken finns också i form av en pdf-publikation och webbtjänst på Statistikcentralens webbplats.

Förfrågningar: Sirkku Hiltunen 029 551 6373

Dela