Uutisia 13.11.2019

Seppo Varjonen palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2019 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen kandidaatti Seppo Varjoselle. Mitali myönnetään tunnustuksena hänen laajasta kansainvälisestä työstään kansantalouden tilinpidon kehittäjänä ja sen soveltamisen edistäjänä.

Seppo Varjonen työskenteli vuosina 1969–1995 lähes yhtäjaksoisesti Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpidossa. Tuona aikana hänen tehtävinään olivat tilinpidon, erityisesti panos-tuotostilinpidon kehittämisen ohella, bruttokansantuotteen kansainväliset vertailut. Näitä olivat käsitteelliset vertailut BKT:n ja itäisen Euroopan maissa käytössä olleen nettomateriaalituotannon välillä sekä ostovoimapariteetteihin perustuvat BKT-vertailut. Suomi osallistui ensimmäisen kerran vuonna 1980 Euroopan BKT-vertailuun ja hän vastasi alusta lähtien aina Tilastokeskuksesta eroamiseen saakka vertailusta Suomen osalta. Hän johti myös Suomen ja Baltian maiden BKT- vertailua osana Euroopan BKT-vertailua 1993.

Vuodesta 1996 alkaen eläkkeelle jäämiseensä saakka Seppo Varjonen toimi OECD:n sihteeristössä. Siellä hänen pääasiallisina tehtävinään oli aluksi kansantalouden tilinpidon kehittäminen entisen Neuvostoliiton maissa. Lisäksi hän vastasi ostovoimapariteettien kehittämisestä näille maille sekä niihin perustuvien BKT-tulosten yhdistämisestä osaksi OECD- ja Euroopan maiden vuoden 1995 BKT-vertailua. Seppo Varjonen osallistui aktiivisesti myös SNA:n kehitystyöhön, jossa OECD:lla oli päävastuu.  

Kansantalouden tilinpidon tehtävien lisäksi Seppo Varjonen kehitti yhteistoiminnassa Eurostatin kanssa palvelujen hintaindeksejä, jotka ovat tärkeitä kansantalouden tilinpidon volyymilaskennassa. Työn tuloksena oli ensimmäinen yrityspalveluiden tuottajahintaindeksien laskentaan tarkoitettu manuaali, jonka laadinnassa hänellä oli päävastuu.

Seppo Varjonen jäi eläkkeelle vuonna 2009, mutta on jatkanut toimintaansa kansainvälisten järjestöjen asiantuntijana suorittaen useita konsultointimatkoja eri puolille maailmaa. Useimmat matkat ovat koskeneet kansantalouden tilinpidon kehittämistä ja näiden matkojen toimeksiantajana on ollut pääasiassa IMF. Palvelujen tuottajahintaindeksien osalta työnantajana on ollut British Commonwealth.   

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Tuomas Rothovius, Tilastokeskus, p. 029 551 3360, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa