Uutisia 8.4.2019

Raportti: Globalisaatio haastaa tilastot

Globalisaatio vaikuttaa lähes kaikkiin tilastoitaviin ilmiöihin. Tilastokeskuksen tuore Globalisaatio ja taloustilastot -raportti tarkastelee haasteita, joita monikansalliset yritykset asettavat tilastoinnille.

Monikansallisten yritysten rakenteet monimutkaistuvat ja arvoketjut pirstaloituvat. Talouden tilastoinnin kannalta tarvitaan sekä entistä paremmin globalisaatiota kuvaavia aineistoja että kehittyneempiä tapoja kansallisen tuotannon ja tulojen mittaamiseen. Globalisaatio ja taloustilastot -raportissa esitellään globalisaatiota kuvaavat tietolähteet ja avataan esimerkeillä globaalin tuotannon käsittelyä taloustilastoissa. Lisäksi raportissa luodaan katsaus aihealueen kansalliseen ja kansainväliseen kehitystyöhön.

Globalisaatio ja taloustilastot -raportti (pdf)

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kristian Taskinen p. 029 551 2238

Jaa