Nyheter 12.12.2018

Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019

Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter. Vi tidigarelägger publiceringen från juli till juni. Före midsommaren 20.6.2019 producerar vi uppgifter om föregående år med reviderat datainnehåll. Vi berättar närmare om ändringarna i publikationsinnehållet på nästa års sida.

Nationalräkenskaperna beskriver den ekonomiska verksamheten hos alla enheter inom samhällsekonomin, t.ex. produktion, löner, konsumtion och sparande. Var och ens verksamhet syns i samhällsekonomin – t.ex. butiksinköp ingår i hushållens konsumtion i Finland. Nationalräkenskaperna visar dock inte enskilda personers eller företags uppgifter, utan producerar information på makronivå ur en viss ekonomienhets – hushålls, företags eller den offentliga förvaltningens synvinkel. Nationalräkenskaperna samlar in, sammanslår och analyserar en stor mängd data och förklarar många intressanta fenomen i Finlands ekonomi. Som ett resultat av beräkningen fås bl.a. uppgifter om företagens intäkter, statens tillgångar och skulder samt sysselsättningen inom hela ekonomin.

Förfrågningar: statistikchef Sari Kuisma 029 551 2645, kansantalous@stat.fi

Dela