Nyheter 15.11.2019

Poststrejken inverkar på Statistikcentralens datainsamlingar

Poststrejken fördröjer breven som skickats till uppgiftslämnarna i Statistikcentralens datainsamlingar. Om strejken drar ut på tiden kan den inverka på datainsamlingarnas tidtabeller och på statistik som framställs på basis av enkäterna.

Statistikcentralen informerar om enkätundersökningarna i förväg per brev som skickas till urvalspersonerna. På grund av poststrejken kan utdelningen av breven som informerar om enkäterna fördröjas t.o.m. under en längre tid. ”Om våra intervjuare ringer innan förhandsbrevet har kommit fram till uppgiftslämnarna ger de bakgrundsinformation om undersökningen före intervjun”, säger Statistikcentralens undersökningschef Antti Siikanen.

Statistikcentralens intervjuare presenterar sig alltid då han eller hon tar kontakt och berättar om undersökningen. Vid besöksintervjuer som görs ansikte mot ansikte har intervjuaren med sig sitt personkort med foto. På så sätt kan uppgiftslämnarna försäkra sig om att det är fråga om Statistikcentralens undersökning.

Uppgiftslämnarna kan fråga om Statistikcentralens undersökningar av kontaktpersonerna för det egna områdets telefon- och besöksintervjuer.

 • Telefonintervjucentralens jour, tfn 0800 09191
 • Huvudstadsregionen:
  planerare Tytti Valmari, tfn 029 551 3474
  planerare Veli-Mikko Palovaara, tfn 029 551 3587
 • Nyland, Egentliga Finland och Satakunta:
  planerare Pirkko Koivunen, tfn 029 551 2522
 • Päijänne-Tavastland och Östra Finland:
  planerare Leena Ek, tfn 029 551 6577
 • Österbotten och Norra Finland:
  planerare Tiia Koivunen, tfn 029 551 3212
 • Birkaland, Mellersta Finland och Norra Savolax:
  planerare
  Olli Oja, tfn 029 551 3569

Antalet uppgiftslämnare inverkar på statistikens kvalitet

För statistik samlar Statistikcentralen in uppgifter med enkäter och intervjuer bara då det inte är möjligt att erhålla de uppgifter som behövs på annat sätt. Statistikcentralen har flera datainsamlingar på gång. Exempel på sådana är de månatliga enkäterna såsom Arbetskraftsundersökningen, Konsumenternas förtroende och Finländarnas resor.

Med tanke på statistikens tillförlitlighet är det viktigt att så många som möjligt som valts med i en undersökning deltar i datainsamlingen. Uppgiftslämnarna väljs ut med urval och varje deltagare representerar en stor grupp finländare. ”Du kan inte bytas ut mot en annan person i urvalet. Därför är det viktigt att just du besvara enkäten” säger Antti Siikanen.

”Om det är fråga om en telefonintervju, kan den genomföras på samma gång. Om tidpunkten inte passar dig går det att komma överens om en ny intervjutid”, nämner Siikanen.

Förfrågningar: forskningschef Antti Siikanen tfn 029 551 3417, statistikchef Ville Koskinen tfn 029 551 2665

Dela