Uutisia 15.6.2016

Päätoimialoista vain rakentamisen liikevaihdon kasvu kiihtyi

Tilastokeskuksen uusimpien suhdannetietojen valossa rakentamisen toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 6,6 prosenttia. Rakentaminen oli päätoimialoista ainoa, jonka liikevaihdon kasvu kiihtyi. Tuoreimpien palkkasummatietojen mukaan rakentamisen palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa voimakkaasti, 8,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakentamisessa sekä liikevaihto että maksettu palkkasumma kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä eniten talonrakentamisessa sekä erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Sen sijaan maa- ja vesirakentamisen kasvu jäi alkuvuonna vaatimattomaksi.

Talonrakentamisen toimialalla yli puolet liikevaihdon kasvusta tuli tammi-maaliskuussa pieniltä, alle 50 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä. Keskisuuret, 50–249 työllistävät yritykset toivat kasvusta noin kolmanneksen. Kasvu oli erityisen myönteistä nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Talonrakentamisen palkkasumman kasvun taustalla olivat yksinomaan pk-yritykset.

Päätoimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla I/2016 ja I/2015, % (TOL 2008)

Palvelualoilla kasvu pk-yritysten varassa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia. Lähes kaikki palvelutoimialat kasvoivat vuodentakaisesta. Palvelualojen kasvu oli lähes kokonaan pk-yritysten varassa. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Kaupan toimialojen yhteenlaskettu myynti supistui tammi-maaliskuussa 0,8 prosenttia, mihin vaikutti etenkin tukkukaupan heikko kehitys. Ennakkotietojen mukaan kaupan myynti laski huhtikuussa 0,5 prosenttia vuoden 2015 huhtikuusta. Maalis- ja huhtikuun kehitykseen vaikutti kaupan toimialoilla pääsiäisen sekä alennuskampanjoiden ajoittuminen eri kuukausille kuin viime vuonna. Autokauppa kehittyi tammi-huhtikuussa kaupan toimialoista positiivisimmin: kasvua kertyi 8,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 3,3 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 0,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 5,3 prosenttia.

Kasvukatsauksesta tarkempaa tietoa suhdannekehityksestä

Tiedot ovat otteita eri toimialojen liikevaihto- ja palkkasummakuvaajista. Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten toiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista. Palkkasummasta julkaistaan lisäksi tiedot rahoitustoiminnasta, yksityisistä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluista sekä koko taloudesta.

Kasvukatsauksen tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen Toimialoittaiseen yritystietopalveluun. Kasvukatsaus syventää ja tarkentaa suhdannekehityksen tarkastelua jakamalla liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen eri luokkiin, joita ovat kasvu ja supistuminen, ikä, koko ja kansainvälisyys. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lisätietoja liikevaihto- ja palkkasummakuvaajista:

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Maija Lahtinen 029 551 3382
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Milka Suomalainen 029 551 2912
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Anna Muurainen 029 551 2670
Palkkasummakuvaajat, Katja Äijö 029 551 2659

Lisätietoa Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta: Jarkko Niemistö 029 551 2951,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
 

Jaa