Nyheter 29.5.2019

Nationalräkenskaperna förnyas: Ändringar i metoden för kvartalsräkenskaperna och i StatFin-tabellerna

Nationalräkenskapernas beräkningsmetoder och publiceringsinnehåll förnyas. I publiceringen av kvartalsräkenskaperna för maj den 29.5.2019 ändras beräkningsmetoden för förädlingsvärdet. Vid beräkningen används på ett mer omfattande sätt än tidigare Statistikcentralens volymindex som källmaterial för förädlingsvärdet.

Läs mer om ändringarna i kvartalsräkenskaperna

Också nationalräkenskapernas StatFin-tabeller förnyas. Klassificeringarna i nationalräkenskapernas StatFin-tabeller har förenhetligats för att underlätta sammanslagningen av olika tabeller. Dessutom har tabellernas namn ändrats för att bättre motsvara innehållet i tabellerna. På Statistikcentralens webbplats har en testsida skapats för användarna. Där är det möjligt att testa innehållet i de förnyade tabellerna och hur de lämpar sig för egna uttag.

Publiceringstidtabellen för nationalräkenskapernas årsuppgifter ändras

Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter görs snabbare på så sätt att den första snabbare preliminära årsstatistiken över uppgifterna för år 2018 utkommer 20.6.2019. I fortsättningen förläggs publiceringen av räkenskapernas årsuppgifter enligt den europeiska harmoniserade revisionspolitiken till mars, juni, september och december. Årsuppdateringarna infaller kring den 20:e under nämnda månader. Samtidigt frångår man publiceringstidpunkterna i januari och juli.

Preliminära årsuppgifter kommer att uppdateras i samband med varje kvartal. Vid beräkningen används både kvartals- och årskällor. Datainnehållet i de preliminära årsuppgifterna är på en grövre nivå än de uppgifter som tidigare har publicerats i juli. Detta syns bland annat i noggrannhetsnivåerna för uppgifterna om näringsgrenar, sysselsättning, investering och konsumtion. Ett datainnehåll som motsvarar juli månad publiceras i mars år 2020, då årsuppgifter finns att tillgå med mer detaljerade strukturuppgifter om ekonomin.

Mera information:
Överaktuarie Samu Hakala tfn 029 551 3756, kvartalsuppgifter
Överaktuarie Peter Parkkonen tfn 029 551 2571, StatFin-tabeller
Överaktuarie Tapio Kuusisto tfn 029 551 3318, årsuppgifter
Utvecklingschef Tuomas Rothovius tfn 029 551 3360

Nationalräkenskapernas sidor

Nationalräkenskapernas temasidor (på finska)

Dela