Uutisia 2.2.2017

Liikevaihdon kasvu vauhdittui maakunnissa viime vuoden tammi-syyskuussa

Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi koko maassa vajaat 2 prosenttia vuoden 2016 tammi-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maakunnittain tarkasteltuna kasvu oli voimakkainta Kainuussa, jossa kaikkien alojen yhteenlaskettu liikevaihto kohosi lähes 10 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kaikkien alojen liikevaihdon kehitys maakunnissa tammi-syyskuussa 2016

Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Koko maassa liikevaihdon kasvu oli tammi-syyskuussa voimakkainta rakentamisen toimialalla, runsaat 9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myös palvelualojen liikevaihto kehittyi myönteisesti, runsaat 3 prosenttia. Kauppa kasvoi vajaan prosentin ja teollisuuden liikevaihto puolestaan pysytteli edellisen vuoden tasolla.  

Rakentaminen ja palvelualat kasvun vetureina maakunnissa

Rakentaminen ja palvelualat kehittyivät vuoden 2016 tammi-syyskuussa vahvasti myös maakuntatasolla tarkasteltuna. Rakentamisen toimialalla kasvu oli vahvinta Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, joissa molemmissa alan liikevaihto kohosi yli 12 prosenttia. Heikoimmin toimialan liikevaihto kehittyi puolestaan Pohjanmaan maakunnassa, jossa liikevaihto supistui vajaa 6 prosenttia vuotta aiemmasta.

Palveluiden liikevaihto kasvoi ripeimmin Kainuussa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa kaikissa kasvua kertyi yli 5 prosenttia. Toimialan liikevaihto supistui vain Etelä-Karjalan maakunnassa, jossa liikevaihto väheni vajaan prosentin vuoden 2015 tammi-syyskuuhun verrattuna.

Kainuussa teollisuus kääntyi kasvuun

Kainuussa etenkin teollisuus kehittyi vahvasti vuoden 2016 tammi-syyskuussa: toimialan liikevaihto kasvoi lähes 17 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvuun vaikutti osaltaan liikevaihdon voimakas supistuminen vertailuajanjaksolla vuonna 2015. Kainuussa liikevaihtoaan kasvatti vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 61 prosenttia teollisuusyrityksistä, kun vuotta aikaisemmin liikevaihtoaan kasvatti 50 prosenttia alan yrityksistä.

Kasvu oli ripeää myös kaupan sekä palveluiden toimialoilla. Kainuussa kaupan liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia ja palvelujen liikevaihto 5,9 prosenttia. Kainuussa palvelualan yrityksistä yli 97 prosenttia on pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Pienet yritykset vaikuttivat tammi-syyskuussa voimakkaimmin palvelualan liikevaihdon kasvuun.

Päätoimialojen liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa I–III /2016

Uudellamaalla liikevaihto piristyi toisella neljänneksellä

Uudellamaalla kaikkien alojen yhteenlaskettu liikevaihto kääntyi viime vuoden tammi-syyskuussa myönteiseksi: liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yhteensä 1,5 prosenttia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kehitys oli vielä negatiivista, mutta toisen ja kolmannen neljänneksen aikana liikevaihto kohosi vajaat 3 prosenttia neljänneksittäin.

Kaikkien alojen myönteiseen kehitykseen vaikutti vahvasti teollisuuden ja kaupan toimialojen suhdannekäänne, joka ajoittui vuoden toiselle neljännekselle. Ripeintä kasvu oli puolestaan rakentamisen toimialalla, jossa liikevaihto lisääntyi huhti-kesäkuussa 13,5 prosenttia ja heinä-syyskuussa 10,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tietoja yritysten suhdannekehityksestä

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tekemään erityisselvitykseen. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa alueellisia suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä palveluiden päätoimialoilta erityisselvityksinä. Aluetasona voidaan kuvata maakunnan, seutukunnan tai kunnan kehitystä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja:
yliaktuaari Hanna Sten p. 029 551 2978, aktuaari Reetta-Maria Salokannel p. 029 551 3657

palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi,
www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu
 

Jaa