Uutisia 29.5.2019

Kansantalouden tilinpito uudistuu: Neljännesvuositilinpidon menetelmään ja StatFin-taulukoihin muutoksia

Kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmiä ja julkaisusisältöjä uudistetaan. Toukokuun neljännesvuositilipidon julkaisussa 29.5.2019 arvonlisäyksen laskentamenetelmää muutetaan. Laskennassa käytetään aiempaa laajemmin Tilastokeskuksen tuottamia volyymi-indeksejä arvonlisäyksen lähdeaineistona.

Lue lisää neljännesvuositilinpidon muutoksista

Myös kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukot uudistuvat. Kansantalouden tilipidon StatFin-taulukoiden luokitukset on yhdenmukaistettu helpottamaan eri taulukoiden yhdistelyä. Lisäksi taulukoiden nimiä on muutettu vastaamaan paremmin taulukoiden sisältöä. Tilastokeskuksen sivuille on luotu käyttäjille testisivusto, josta voi testata uudistettujen taulukoiden sisältöä ja niiden sopivuutta omiin poimintoihin.

Kansantalouden tilipidon vuositietojen julkaisuaikataulu muuttuu

Kansantalouden tilipidon vuositietojen julkaisua nopeutetaan siten, että ensimmäinen nopeutettu ennakollinen vuositilasto koskien vuoden 2018 tietoja ilmestyy 20.6.2019. Jatkossa tilipidon vuositietojen julkistukset ajoitetaan eurooppalaisen harmonisoidun revisiopolitiikan mukaisesti maalis-, kesä-, syys- ja joulukuihin. Vuosipäivitykset ajoittuvat mainittujen kuukausien 20. päivän tienoille. Aiemmin käytetyistä tammikuun ja heinäkuun julkaisuajankohdista luovutaan.

Ennakollisia vuositietoja tullaan päivittämään joka neljänneksen yhteydessä. Laskennassa käytetään sekä neljännesvuosi- että vuosilähteitä. Ennakollisten vuositietojen tietosisältö on karkeammalla tasolla kuin aiemmin heinäkuussa julkaistussa tiedoissa. Tämä näkyy muun muassa toimiala-, työllisyys, investointi- ja kulutustietojen tarkkuustasoissa. Heinäkuuta vastaava tietosisältö julkaistaan vuoden 2020 maaliskuussa, jolloin vuositietoja on saatavilla yksityiskohtaisemmilla taloutta kuvaavilla rakennetiedoilla.

Lisätietoja:
Yliaktuaari Samu Hakala p. 029 551 3756, neljännesvuostiedot
Yliaktuaari Peter Parkkonen p. 029 551 2571, StatFin-taulukot
Yliaktuaari Tapio Kuusisto p. 029 551 3318, vuositiedot
Kehittämispäällikkö Tuomas Rothovius p. 029 551 3360

Kansantalouden sivut

Kansantalouden tilinpidon teemasivut

Jaa