Uutisia 28.2.2019

Kansantalouden tilinpito uudistuu: julkistaminen nopeutuu ja yhtenäistyy

Tilastokeskus on nopeuttamassa kansantalouden tilinpidon vuositilastojen julkaisemista. Tästä vuodesta eteenpäin ennakolliset vuositiedot päivittyvät jo neljännesvuositietojen yhteydessä.

Ensimmäinen nopeutettu ennakollinen vuositilasto ilmestyy 20.6.2019, kun aiemmin vuosiennakot on julkaistu heinäkuussa.

Uudistus muuttaa ennakollisten vuositietojen tarkkuustasoja. Tämä näkyy toimialojen, sektoritilien taloustoimien, investointien, kulutuksen sekä palkkojen ja työllisyystietojen kohdalla. ”Ennakollisten vuositilastojen tietosisältö on karkeammalla tasolla kuin myöhemmin julkaistavat tiedot, sillä tarvittavia lähdetietoja ei vielä ole olemassa tarkempien tietojen laskemiseen”, toteaa kehittämispäällikkö Tuomas Rothovius.

Uudistuksessa yhdenmukaistetaan myös kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen julkaisu- ja päivittymisaikatauluja.

”Uudistuksella vastaamme käyttäjien toiveisiin. Muutoksella taataan, että käyttäjät saavat entistä laadukkaampaa ja yhtenäisempää tietoa kansantalouden tilinpidon eri osa-alueista”, sanoo Rothovius.

Uudistuksen yhteydessä selkeytetään kansantalouden tilinpidon maksuttomien StatFin-tietokantataulujen rakennetta ja yhdenmukaistetaan taulukoiden luokituksia. Taulukoista on jatkossa entistä helpompi poimia tietoja kansantaloutta kuvaavista kokonaisuuksista.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tuomas Rothovius p. 029 551 3360, yliaktuaari Mirjami Rajala p. 029 551 3540

Kansantalouden sivut

Kansantalouden tilinpidon teemasivut

Jaa