Uutisia 1.10.2015

Helvi Kinnunen, Ilmo Mäenpää ja Olli Savela palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2015 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen maisteri Helvi Kinnuselle, filosofian tohtori Ilmo Mäenpäälle ja valtiotieteen maisteri Olli Savelalle. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon käytön ja tunnettuuden edistäjinä.

Mitalit jaetaan 1. lokakuuta 2015 Suomen Pankin rahamuseossa klo 17.

Vanhempi neuvonantaja Helvi Kinnunen on työskennellyt pitkään Suomen Pankissa ennuste-, seuranta- ja analyysityössä. Suuri osa hänen työstään on liittynyt kansantalouden tilinpidon, rahoitustilinpidon ja julkisen talouden tilastojen käyttöön. Hän on vaikuttanut keskeisesti yhteisen tietopohjan rakentamiseen Suomen Pankin makroanalyysin tarpeita varten. Hän kehitti rahoitustilinpitojärjestelmää neljännesvuosittaiseksi, ja 1990-luvulla sektorikohtaiset rahoitustaseet liitettiin osaksi Suomen Pankin mallipohjaista ennustejärjestelmää. Myöhemmin hän rakensi julkisen talouden tilastojärjestelmän, jonka avulla valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen taseet on ennustettu osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän ennustetta. Julkisen talouden tilastojärjestelmä on liitetty myös osaksi julkisen talouden kestävyyslaskelmaa.

Tutkimusprofessori Ilmo Mäenpää on kehittänyt menestyksellisesti kokonaistaloudellisia ja aluetalouden malleja kansantalouden tilinpidon panos-tuotoskehikkoa ja kustannushyötyanalyysia hyödyntäen. Hänen tutkimusalueenaan ovat olleet erityisesti luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäristövaikutuksien integroiminen kokonaistaloudelliseen analyysiin. Mäenpää on työllään vaikuttanut keskeisesti ympäristötilinpidon kehittämiseen Suomessa. Hän on työskennellyt pääosin Oulun yliopiston Thule-instituutissa ja ympäristöhallinnon piirissä.

Valtiotieteen maisteri Olli Savela on työskennellyt pitkään Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpidon asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän on ollut viime vuosikymmeninä keskeisessä asemassa sekä kansantalouden tilinpidon uudistuksissa että tuotannossa. Savela on ollut aktiivinen kirjoittaja ja kommentoinut asiantuntevasti kansantalouden tilinpidon tietojen käyttöä julkisuudessa. Hän on lisäksi osallistunut aktiivisesti uusien kansantuloasiantuntijoiden kouluttamiseen.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Ari Tyrkkö, Tilastokeskus 029 551 3261, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Suomen Pankin rahamuseo

Jaa