Nyheter 7.12.2016

Användning av statistik – Media och studerande utmanas att åskådliggöra statistiska uppgifter 

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerar Statistikcentralens två tävlingar kring användning av statistik. I tävlingen Statistiken i media söker vi efter det bästa materialet som utnyttjar statistik i media. I tävlingen som riktar sig till studerande i yrkeshögskolor och universitet söker vi efter det bästa elektroniska bidraget som åskådliggör statistik.

”Under jubileumsåret vill vi föra fram statistikens betydelse när det gäller att beskriva det finländska samhället och finländarnas liv. Med hjälp av tävlingarna sporrar vi till mångsidig användning av statistik och till att hitta också nya innovativa sätt att presentera statistiska uppgifter”, säger Statistikcentralens utvecklingschef Reija Helenius.

I tävlingen Statistiken i media går det att delta med till exempel en artikel, en datavisualisering, infografik, en videofilm eller en animation.

I tävlingen med temat visualisering av statistik, som är avsedd för studerande i yrkeshögskolor och universitet, kan man delta med ett elektroniskt bidrag, t.ex. med en datavisualisering, video eller animation.

Som grund för tävlingsbidragen kan man använda flera olika typer av statistik, t.ex. Finlands officiella statistik, statistikdatabaser och internationell statistik. Synvinkeln kan vara regional, riksomfattande eller global.

Tävlingstiden för båda tävlingarna är 6.12.2016–1.10.2017.

I båda tävlingarna är tävlingspriset 2 000 euro. Vinnarna offentliggörs i slutet av år 2017.

Tävlingen Statistiken i media (anvisningar)

Tävlingen för åskådliggörande av statistik (anvisningar)

Mera information om tävlingen:
informatör Erja Seppänen, tfn 029 551 2569, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela