Yritysten rakenteet -tilastopalvelu

Yritysten rakenteet -palvelutietokanta koostuu yritystoiminnan tilinpäätöstilastosta ja teollisuuden toimipaikkapohjaisesta alue- ja toimialatilastosta.

Tilinpäätöstilastot antavat monipuolisen kuvan Suomen yritystoiminnan laajuudesta, kannattavuudesta, rahoituksesta ja tehokkuudesta tilinpäätöstietojen näkökulmasta toimialoittain ja suuruusluokittain. Tilastoyksikkönä tilinpäätöstilastoissa on juridinen yritys. Tilastojen laadinnassa ei ole lähtökohtana konsernien tilinpäätökset.

Teollisuuden alue- ja toimialatilastokattaa koko maan toimialoittaiset tiedot kaivostoiminnasta, tehdasteollisuudesta ja energia- ja vesihuollosta tarkalla toimialajaotuksella. Tilasto sisältää toimialoittaisia tietoja myös maakunnittain ja kunnittain luokiteltuna.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) tilasto sisältää yritykset, julkisen sektorin organisaatiot, yliopistot, yliopistolliset keskussairaalat sekä ammattikorkeakoulut. Tilasto kattaa Suomessa tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön. Keskeisiä muuttujia ovat t&k-menot sekä t&k-työtä tekevää henkilöstöä kuvaavat tiedot.

 

Yritysten rakennetilastot palvelukanta tarjoaa tilaston käyttäjälle mahdollisuuden tuottaa tilastotaulukoita toimialoittain ja alueittain oman valintansa mukaisesti ja haluamistaan tiedoista.


Päivitetty 21.9.2006