Tilinpäätöstilastot

Tietokanta sisältää tilinpäätöstilastoja tarkimmalla toimialaluokituksen tasolla. Tilastoihin lukeutuvat mm. tuloslaskelman ja taseen erät summattuna toimialoittain sekä niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tietokanta sisältää tuloslaskelman ja taseen erien jakauma-arvot toimialoittain. Tilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä, tilastoyksikkönä on yritys. Aikasarja käsittää vuodet 2006–2017. Tiedot pohjautuvat Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon.

Tietokannan avulla saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on toimialan kulurakenne?
  • Voidaan vertailla tuottavuutta ja kannattavuutta toimialojen välillä
  • Miten omavaraisuusaste on jakautunut erikokoisissa yrityksissä?


Esimerkkikuvio tietosisällöstä

Liiketuloksen kehitys toimialoittain

 

Tuloslaskelmat ja taseet summattuna toimialoittain ja kokoluokittain, 2006-2012

Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tunnusluku
(47 arvoa)
Yritysten lkm yhteensä, Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen...
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Tiedot
(1 arvo)
Summat

Tuloslaskelma ja tase prosentteina muuttujina Vuosi, Toimiala, Yrityksen koko ja Tiedot

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(1495 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tiedot
(33 arvoa)
Yritysten lkm., LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen palkkakorjaus, Liiketoiminnan muut kulut, Valmis...

Tuloslaskelmat ja taseet summattuna toimialoittain ja kokoluokittain, 1000€ muuttujina Vuosi, Toimiala, Yrityksen koko ja Tiedot

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(1495 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tiedot
(43 arvoa)
Yritysten lkm., Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen palkkak...

Tuloslaskelma, tase ja investoinnit, jakauma-arvot, 1000€ muuttujina Vuosi, Toimiala, Yrityksen koko, Tunnusluku ja Tiedot

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(1495 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tunnusluku
(48 arvoa)
yritysten lkm. jakaumassa, Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennalli...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Ylakvartiili

Tunnuslukuja toimialoittain ja kokoluokittain, 1000€, % muuttujina Vuosi, Toimiala, Yrityksen koko, Tunnusluku ja Tiedot

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(1495 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tunnusluku
(40 arvoa)
Yritysten lkm. jakaumassa, Liikevaihto, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Jalostusarvo, Henkilöstömäärä, Liikevaihto/henkilö, Jalostusarvo/henkilö, Jalostusarvo/henkilöstökulut, Taseen lop...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili

Tuloslaskelma, tase ja investoinnit per yritys keskimäärin, 2006-2012

Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Tunnusluku
(47 arvoa)
Yritysten lkm jakaumassa, Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallin...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili

Toimialojen kulurakenteet ja taseen rakenne prosentteina, 2006-2012

Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Tunnusluku
(33 arvoa)
Yritysten lkm jakaumassa, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen palkkakorjaus, Liiketoiminnan muut kul...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki

Tunnuslukuja toimialoittain ja kokoluokittain, 2006-2012

Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Tunnusluku
(43 arvoa)
Yritysten lkm jakaumassa, Liikevaihto/yritys 1000e, Liiketoiminnan tuotot/yritys 1000e, Jalostusarvo/yritys 1000e, Henkilöstön lkm/yritys, Liikevaihto/henkilö 1000e, Jalostusarvo/henkilö...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki

Yleiskuvaus

Tilinpäätöstilastot kuvaavat eri toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tiedot ovat saatavilla kaikilla toimialatasoilla kirjaintasosta tarkimmalle 5-numerotasolle.

Tilinpäätöstilasto sisältää neljä erilaista taulukkotyyppiä. Ensimmäinen taulukko sisältää tuloslaskelman ja taseen erät summattuina toimialoittain ja kokoluokittain. Toisessa taulukossa on esitetty kulurakenne ja taseen rakenne toimialoittain ja kokoluokittain. Kahdessa taulukossa on esitetty tuloslaskelman ja taseen jakauma-arvot sekä laskennallisten tunnuslukujen jakauma-arvot toimialoittain (keskiarvo, mediaani, ylä- ja alakvartiili).

Tiedot pohjautuvat Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon.
Yritykset on jaoteltu tilastossa suuruusluokkiin yrityksen henkilöstömäärän perusteella.

Suuruusluokat:

alle 5 henkilöä työllistävät
alle 10 henkilöä työllistävät
yli 10 henkilöä työllistävät
Kaikki yritykset

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esitetään ryhmiteltynä siten, että siitä käy ilmi tuloksen muodostumisen kannalta keskeiset erät: käyttökate, liikevoitto, nettotulos ja kokonaistulos. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot sekä myyntitappiot ja fuusiotappiot esitetään satunnaisina erinä. Ennen käyttökatetta esitetty laskennallinen palkkakorjaus oikaistaan satunnaisten erien jälkeen ennen tilikauden tulosta. Tilikauden tulos on virallisen tuloslaskelman mukainen.

Laskennallinen palkkaoikaisu

Palkkaoikaisun avulla arvioidaan yrittäjän palkattoman työpanoksen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Palkkaoikaisun avulla pyritään antamaan aikaisempaa oikeampi kuva kannattavuudesta sellaisilla toimialoilla, joilla yrittäjien itsensä tekemän palkattoman työpanoksen merkitys on huomattava. Palkkaoikaisu on toteutettu siten, että ensiksi on määritelty yrityskohtaisesti yrittäjän palkattomasti tekemä vuosityöpanos. Tämän jälkeen on arvioitu palkattoman työpanoksen palkkasumma. On huomattava, että palkkaoikaisu on pelkästään laskennallinen kannattavuutta rasittava erä. Se eroaa muista tuloslaskelman eristä siinä suhteessa, että se ei ole todellisuudessa syntynyt kuluerä tai maksu. Palkkaoikaisun lähtökohtana on, että yritystoiminnan on tuotettava yrittäjälle vähintäänkin kohtuullinen vuosityöpanosta vastaava ansio.

Tunnusluvut

Tunnusluvut on laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeita noudattaen niin pitkälle kuin se on tietosisällön puolesta mahdollista.

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut

  Jalostusarvo = (käyttökate + henkilöstökulut + laskennallinen palkkakorjaus) Jalostusarvo /henkilöstökulut Jalostusarvo /henkilö

Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut

  Käyttökate-% = (käyttökate / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100 Rahoitustulos- % = Käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut - verot Liiketoiminnan tuotot yhteensä * 100   Liiketulos-% = (liiketulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100 Nettotulos- % = (nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100 Kokonaistulos- % = (kokonaistulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100 Tilikauden tulos- % = (tilikauden tulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100 Kokonaispääoman tuotto- % = Nettotulos + rahoituskulut + verot Taseen loppusumma * 100

Pääomarakenne

Omavaraisuusaste- % = oma pääoma + tilinpäätössiirrot taseen loppusumma -⁢ ennakkomaksut * 100
  Suhteellinen velkaantuneisuus- % = vpo - ennakkomaksut + pakolliset varaukset Liikevaihto * 100


Nettoinvestoinnit

Aineettomia hyödykkeitä ovat mm perustamismenot, tutkimus- ja kehittämismenot, liikearvo ja aineettomat oikeudet.

Aineellisia hyödykkeitä ovat mm maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto.

Sijoituksia ovat mm osakkeet, osuudet sekä pitkäaikaiset saamiset.

Nettoinvestoinnit (lisäykset - vähennykset) esitetään euromääräisinä. Lisäksi lasketaan tunnusluvut: nettoinvestoinnit/liikevaihto- % ja nettoinvestoinnit rahoitustulos- %, joka kuvaa kuinka suuren osan nettoinvestoinneista toimialan yritykset ovat pystyneet maksamaan tulorahalla. 


Liiketoiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

  Liiketoiminnan tulot yht. = lv + muut tuotot - käyttöomaisuuden myyntivoitot - fuusiovoitot   Jalostusarvo = käyttökate + henkilöstökulut yhteensä   Aineelliset nettoinvestoinnit = Aineellisten hyödykkeiden lisäykset + vähennykset

Tietosuoja

Tietoja suojataan, mikäli yritysten lukumäärä on tarkasteltavalla toimialalla alle 3. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella.