Pienyritysten suhdannetiedot

Pienyritysten suhdannetiedot tuovat lisäarvoa etenkin aluetason kehitystä seuraaville tiedonkäyttäjille, sillä valtaosa Suomen yrityksistä on pienyrityksiä. Pienyritysten kehitys peittyy usein suurempien yritysten kehityksen alle, joten ne tarvitsevat oman tarkasteluvälineen. Pienyritysten suhdannetietojen avulla voidaan tarkastella alueittain teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen pienyritysten liikevaihdon ja palkkasumman neljännesvuosittaista kehitystä. Aluejakoina voit käyttää seutukuntaa tai maakuntaa.

Pienyritysten suhdannetietojen avulla voidaan arvioida:

 • Millä toimialoilla pienyritysten kasvu hiipuu tai kiihtyy?
 • Miten pienyritysten liikevaihto ja palkkasumma kehittyy eri alueilla?
 • Kuinka suuri osa alueen yritysten liikevaihdosta tulee pienyrityksiltä?
 • Kuinka suuri osa alueen yrityksistä on pienyrityksiä?

Pienyritysten suhdannetiedot perustuvat Verohallinnon kausiveroaineistoon, Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun sekä yritysrekisteriin. Neljännesvuositasoiset tiedot kuvaavat yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on alle 10 henkilöä, vuosiliikevaihto alle 2 miljoonaa euroa sekä palkkasumma on alle miljoona euroa vuodessa.

Suhdannetietojen tueksi palvelussa on tarjolla myös pienyritysten vuositasoiset rakennetiedot.

Esimerkkikuvio tietosisällöstä

Koko maassa ja Pohjois-Karjalassa toimivien pienyritysten neljännesvuosittaiset liikevaihdon muutosprosentit vuoden 2014 alusta vuoden 2015 toiselle neljännekselle asti.

Koko maan ja Pohois-Karjalan pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos, %-yksikköä

Pienyritystiedot

Muuttuja Muuttujan arvot
Alue
(90 arvoa)
KOKO MAA, Uusimaa, Helsinki, Raasepori, Porvoo, Loviisa, Varsinais-Suomi, Åboland-Turunmaa, Salo, Turku, Vakka-Suomi, Loimaa, Satakunta, Rauma, Pori, Pohjois-Satakunta, Kanta-Häme, Hämee...
Toimialan nimi
(7 arvoa)
Kaikki toimialat yhteensä, BCDE Teollisuus yhteensä, F Rakentaminen, G Kauppa yhteensä, 45-46 Tukku- ja autokaupp, 47 Vähittäiskauppa, H-S Muut palvelut
Vuosi
(1 arvo)
2016
Tiedot
(9 arvoa)
Pienyritysten lukumäärä, Kaikkien yritysten lukumäärä, Pienyritysten osuus, Pienyritysten henkilöstömäärä, Kaikkien yritysten henkilöstömäärä, Pienyritysten henkilöstön osuus, Pienyritys...

Pienyritystiedot muuttujina Alue, Toimialan nimi, Muuttuja, Vuosineljännes ja Tiedot

Muuttuja Muuttujan arvot
Alue
(90 arvoa)
KOKO MAA, Uusimaa, Helsinki, Loviisa, Porvoo, Raasepori, Varsinais-Suomi, Loimaa, Salo, Turku, Vakka-Suomi, Åboland-Turunmaa, Satakunta, Pohjois-Satakunta, Pori, Rauma, Kanta-Häme, Forss...
Toimialan nimi
(7 arvoa)
Kaikki toimialat yhteensä, BCDE Teollisuus yhteensä, F Rakentaminen, G Kauppa yhteensä, 45-46 Tukku- ja autokauppa, 47 Vähittäiskauppa, H-S Muut palvelut
Muuttuja
(2 arvoa)
Liikevaihto, Palkkasumma
Vuosineljännes
(9 arvoa)
2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, 2017Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q4, 2018Q1
Tiedot
(3 arvoa)
Euroa, Muutos %, Yrityksiä

Yleiskuvaus

Pienyritysten suhdannetiedot kuvaavat pienten yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitystä. Tiedot muodostetaan yhdistelemällä Verohallinnon kausiveroaineiston, Tilastokeskuksen myyntitiedustelun ja yritysrekisterin aineistoja. Pienyritysten suhdannetiedot tuotetaan neljännesvuositasoisena noin kahden vuoden pituisena aikasarjana, tietojen ulottuessa aina tuoreimman valmiin tilastovuoden alusta uusimpaan vuosineljännekseen saakka.

Pienyritykset ovat yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on alle 10, vuosiliikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa ja palkkasumma on alle miljoona euroa vuodessa. Lisäksi yrityksellä tulee olla toimintaa vain yhdellä toimipaikalla. Yrityksen tulee täyttää määritelmä koko tarkasteltavalta ajanjaksolta.

Pienyritysten suhdannetietoja tuotetaan päätoimialatasoilta:

 • A-X kaikki toimialat yhteensä
 • BCDE koko teollisuus
 • F rakentaminen
 • G tukku- ja vähittäiskauppa sekä
  • 45 - 46 Tukku- ja autokauppa
  • 47 Vähittäiskauppa
 • H-S muut palvelut yhteensä

Aluetasoina ovat seutukunta ja maakunta, jotka noudattelevat taulukoiden tuoreimman vuoden alueluokitusta. Myös koko maan vastaavat vertailutiedot sisältyvät tietoihin.

Palvelu sisältää myös pienyritysten rakennetiedot vastaavilta alueilta. Rakennetiedot sisältävät pienyritysten ja kaikkien yritysten lukumäärä-, liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot vuositasolla.

Käsitteet

Neljännesvuositason eurotiedot

Pienyrityksen määritelmän täyttävien yritysten euromääräinen liikevaihto tai palkkasumma neljännesvuositasolle summattuna kausiveroaineiston sekä myyntitiedustelun kuukausitiedoista.

Muutosprosentti

Tarkasteltavan muuttujan (liikevaihto tai palkkasumma) muutos vuotta aiempaan vastaavaan neljännekseen nähden.

Yrityslukumäärä

Pienyrityksen määritelmän täyttävien yritysten lukumäärä tarkasteltavana ajanjaksona.

Aluetaso

Tarkasteltavat aluetasot ovat koko maa, maakunta, ja seutukunta.

Toimiala

Tarkasteltavat toimialat ovat A-X Kaikki toimialat yhteensä, BCDE Teollisuus, F Rakentaminen, G Kauppa yhteensä, 45 - 46 Tukku- ja autokauppa, 47 Vähittäiskauppa ja H-S Muut palvelut.

Muuttuja

Liikevaihto tai palkkasumma.

Ajanjakso

Tuoreimman valmiin tilastovuoden alusta uusimpaan täyteen vuosineljännekseen saakka.

Tietosuoja

Pienyritystiedoissa suojataan tietoja, mikäli yrityslukumäärä on tarkasteltavana ajankohtana alle 30. Tiedot suojataan myös silloin, jos yksittäinen yritys muodostaa yli 70 prosenttia liikevaihdosta tai palkkasummasta yritysjoukossa. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muissa, ei suojatuissa muuttujissa.