Alueelliset yritysdemografiatiedot

Alueelliset yritysdemografiatiedot -tietokanta koostuu kokonaan aiemmin julkaisemattomasta alueellisesta tiedosta. Aluejakoina ovat ELY-keskusalue, maakunta ja koko maa. Alueelliset yritysdemografiatiedot  sisältävät neljä kokonaisuutta: alueiden yritysprofiili, yritysten kansainvälisyysprofiili sekä yritysten kasvu ja selviytyminen sekä ulkomaalaistaustaiset yritykset.

Yritysdemografiatietojen avulla voidaan tarkastella yritysten kehittymistä ja selviytymistä ajassa sekä yritysten kansainvälistä aktiivisuutta. Yrityksiä voidaan tarkastella omistuspohjan mukaan: kuuluuko yritys konserniin vai onko se itsenäinen? Ovatko yrityksen omistajat ulkomaalaistaustaisia?  Tietokokonaisuudet on kuvattu tarkemmin Kuvaus ja käsitteet -välilehdellä.

Yritysdemografian avulla saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Toimialan ja omistuspohjan vaikutukset

 • Ovatko alueiden pk-yritykset aitoja itsenäisiä pk-yrityksiä vai osa konsernia?
 • Miten yritykset selviytyvät vuodesta toiseen eri alueilla ja toimialoilla?
 • Millä toimialoilla yrityspopulaatio uusiutuu nopeimmin?

Taloudelliset muuttujat

 • Ovatko alueiden yritykset saaneet tukea? Mihin tuki kohdistuu: syntyviin, kuoleviin, kasvaviin, laskeviin?
 • Miten tuottavuus eroaa kasvaneiden ja supistuneiden yritysten välillä?
 • Minkälaiset yritykset maksavat suurinta palkkaa henkilöä kohden?

Yritysdynamiikka

 • Kuinka suuri osa pk-yrityksistä kuolee vuosittain eri alueilla?
 • Kuinka suurella todennäköisyydellä pienistä yrityksistä tulee suuria?

Kansainvälisyys

 • Mihin maanosiin alueiden vienti kohdistuu?
 • Missä määrin alueiden yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla?
  • Kuinka suuri osa alueiden yrityksistä on ulkomaalaisomisteisia tytäryhtiöitä?

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

 • Millaisissa yrityksissä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelevät?
 • Millä toimialoilla on eniten ulkomaalaistaustaisia yrityksiä?
 • Paljonko ulkomaalaistaustaisia yrityksiä on maakunnan alueella?
 • Mistä taustamaista ulkomaalaistaustaiset yrittäjät ovat kotoisin?

Esimerkkikuvio

Vuonna 2014 vain viisi prosenttia mikroyrityksiä oli konserniin kuuluvia. Yrityksen koon kasvaessa konserniin kuuluminen yleistyy. Huomiota herättävän suuri osuus pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöstä työskentelee konserniyrityksissä. Tällöin vain henkilöstömääriin perustuvat kokoluokitukset saattavat vääristää pk-yritysten merkitystä taloudessa.

Yritysdemografiatiedot: Yritystoimintaprofiili ELY-keskuksittain toimialan ja konsernilajin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(9 arvoa)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(16 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja vies...
Konsernilaji
(4 arvoa)
Kaikki yhteensä, Ei konsernisuhdetta, Kotimainen konserni, Ulkomainen konserni
ELY-keskus
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(14 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Yritysten lkm. osuus konsernilajeittain, Henkilöstömäärä, Henkilöstömäärän osuus konsernilajeittain, Toimipaikkojen lukumäärä, Liikevaihto, Palkkasumma, Ostot, Netto...

Yritysdemografiatiedot: Yritystoimintaprofiili ELY-keskuksittain toimialan, kokoluokan ja konsernisuhteen mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(9 arvoa)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(16 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja vies...
Kokoluokka
(5 arvoa)
Kaikki yhteensä, Mikro, Pieni, Keskisuuri, Suuri
Konsernisuhde
(3 arvoa)
Kaikki yhteensä, Ei konsernisuhdetta, Konserniyritys
ELY-keskus
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(14 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Yritysten lkm. osuus konsernisuhteen mukaan, Henkilöstömäärä, Henkilöstömäärän osuus konsernisuhteen mukaan, Toimipaikkojen lukumäärä, Liikevaihto, Palkkasumma, Osto...

Yritysdemografiatiedot: Yritystoimintaprofiili koko maassa toimialan ja konsernilajin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(9 arvoa)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(16 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja vies...
Konsernilaji
(4 arvoa)
Kaikki yhteensä, Ei konsernisuhdetta, Kotimainen konserni, Ulkomainen konserni
Tiedot
(17 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Yritysten lkm. osuus konsernilajeittain, Henkilöstömäärä, Henkilöstömäärän osuus konsernilajeittain, Toimipaikkojen lukumäärä, Liikevaihto, Palkkasumma, Ostot, Netto...

Yritysdemografiatiedot: Yritystoimintaprofiili koko maassa toimialan, kokoluokan ja konsernisuhteen mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(9 arvoa)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(16 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja vies...
Kokoluokka
(5 arvoa)
Kaikki yhteensä, Mikro, Pieni, Keskisuuri, Suuri
Konsernisuhde
(3 arvoa)
Kaikki yhteensä, Ei konsernisuhdetta, Konserniyritys
Tiedot
(17 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Yritysten lkm. osuus konsernisuhteen mukaan, Henkilöstömäärä, Henkilöstömäärän osuus konsernisuhteen mukaan, Toimipaikkojen lukumäärä, Liikevaihto, Palkkasumma, Osto...

Yritysdemografiatiedot: Yritystoimintaprofiili maakunnittain toimialan ja konsernilajin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(9 arvoa)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(16 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja vies...
Konsernilaji
(4 arvoa)
Kaikki yhteensä, Ei konsernisuhdetta, Kotimainen konserni, Ulkomainen konserni
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(14 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Yritysten lkm. osuus konsernilajeittain, Henkilöstömäärä, Henkilöstömäärän osuus konsernilajeittain, Toimipaikkojen lukumäärä, Liikevaihto, Palkkasumma, Ostot, Netto...

Yritysdemografiatiedot: Yritystoimintaprofiili maakunnittain toimialan, kokoluokan ja konsernisuhteen mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(9 arvoa)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Toimiala
(16 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja vies...
Kokoluokka
(5 arvoa)
Kaikki yhteensä, Mikro, Pieni, Keskisuuri, Suuri
Konsernisuhde
(3 arvoa)
Kaikki yhteensä, Ei konsernisuhdetta, Konserniyritys
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(14 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Yritysten lkm. osuus konsernisuhteen mukaan, Henkilöstömäärä, Henkilöstömäärän osuus konsernisuhteen mukaan, Toimipaikkojen lukumäärä, Liikevaihto, Palkkasumma, Osto...

Alueiden yritysprofiili

Alueiden yritysprofiili on tietokokonaisuus, jonka avulla on mahdollista seurata yrityskentän kehitystä Suomen eri alueilla aikasarjana. Tiedot mahdollistavat muutoksen tarkastelemisen alueellisessa yritystoiminnassa toimialoittain yritysten konsernisuhteen ja kokoluokan tai konsernilajin perusteella. Alueiden yritysprofiilin tietosisältöön kuuluu lukuisia yritystoiminnan kannalta keskeisiä muuttujia kuten liikevaihto, nettoinvestoinnit ja jalostusarvo.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin aineistoihin. Alueiden yritysprofiilin tiedot ulottuvat vuodesta 2008 aina tuoreimpaan valmiiseen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastovuoteen. Tarkasteltavat aluetasot ovat ELY-keskusalue tai maakunta, joita on täydennetty koko maan tasoisilla vertailutiedoilla. Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella.

Alueiden yritysprofiili sisältää kahdenlaista taulukkotyyppiä. Ensimmäisessä taulukkotyypissä yritykset luokitellaan konsernilajin perusteella sekä koti- että ulkomaisiin konserneihin kuuluviin yrityksiin ja itsenäisiin yrityksiin. Yritysten tietoja voi tarkastella myös ilman konsernilajijaottelua. Toisessa taulukkotyypissä yritykset luokitellaan konsernisuhteen ja kokoluokan perusteella. Yrityksen kokoluokka määräytyy henkilöstömäärän perusteella.

Yritysten kansainvälisyysprofiili

Yritysten kansainvälisyysprofiili on tietokokonaisuus, joka kuvaa eri alueiden yritysten suuntautumista kansainvälisille markkinoille. Tiedoista selviää viennin kohdistuminen eri markkina-alueille sekä vientiyritysten profiili Suomen eri alueilla. Tiedot kuvaavat kattavasti lukuisia yritystoiminnan kannalta keskeisiä muuttujia kuten palkkasumma, nettoinvestoinnit ja jalostusarvo. Yritysten kansainvälisyysprofiilin tietosisältö täydentää alueellisen yritysprofiilin tietosisältöä.

Yritysten kansainvälisyysprofiili sisältää kahdenlaista taulukkotyyppiä. Perusjoukkotaulukossa yritykset on luokiteltu ulkomaankaupan harjoittamisen perusteella. Kohdealuetaulukoissa tarkastellaan viennin kohdistumista eri maanosiin. Viennin kohdealueet ovat EU28-alue, muu Eurooppa (ei EU28-alue), Amerikka, Afrikka, Aasia ja Muu maailma.

Yritysten kasvu ja selviytyminen

Yritysten kasvu ja selviytyminen -tietokokonaisuus taulukoi yritysten kehittymistä ja selviytymistä ajassa. Tietojen avulla on mahdollista analysoida kehityksen taustoja lukuisten muuttujien avustuksella. Tietokokonaisuudesta voikin tarkastella yrityskentän dynamiikkaa erityisesti kokoluokkien näkökulmasta. Taulukoissa eri vuosien rekistereiden tiedot yhdistellään mikrotasolla yritystunnusten perusteella. Taulukot ovat pitkittäisaineisto.

Tietokokonaisuudesta löytyy kahdenlaisia taulukoita. Taulukoista on mahdollista seurata perusvuoden yritysjoukon selviytymistä viiden vuoden ajanjaksolla. Vaihtoehtoisesti voi seurata neljän vuoden pituisella ajanjaksolla vuosittain vaihtuvan yritysjoukon kehittymistä, jossa kukin vuosi on oma poikkileikkauksensa aineistosta. Poikkileikkaustaulukossa yritysjoukko rajautuu uudestaan jokaiselle vuodelle. Molemmista taulukkotyypeistä löytyy sekä alueittaiset (ELY-keskuksittain ja maakunnittain) että toimialoittaiset versiot. Taulukoissa on useita yritystoimintaa kuvaavia muuttujia, kuten liikevaihto, palkkasumma, henkilöstömäärä, jalostusarvo ja investointiaste.

Yritykset luokitellaan henkilöstömäärän perusteella mikroyrityksiin (alle 10 työllistävät), pieniin (10–49 työllistävät), keskisuuriin (50–249 työllistävät), suuriin (vähintään 250 työllistävät), kuolleisiin, syntyneisiin ja tuntemattomaan luokkaan (jos yritystä ei löydy rekisteristä seuraavana vuonna, mutta sillä ei myöskään ole lopetustietoa).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin, rakenne- ja tilinpäätöstilaston, aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston sekä Tullin tietoihin. Tietoja päivitetään kerran vuodessa aina uusimman tilastovuoden valmistuttua.

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

Ulkomaalaistaustaiset yritykset –tietokokonaisuus kuvaa yrityksiä, joiden taustalla on ulkomaalaistaustaisen henkilön yrittäjätyöpanosta. Tiedoista selviää, millä toimialoilla ja minkä tyyppisissä yrityksissä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelevät. Taulukoiden avulla voi myös tarkastella ulkomaalaistaustaisten yritysten sijoittautumista eri maakuntiin, yrittäjien syntyperää tai yleisimpiä taustamaita.

Tietokokonaisuus sisältää taulukoita sekä koko maan että maakuntien tasolla tarkasteltuna. Koko maan tasoisissa tiedoissa yritykset luokitellaan toimialoittain sen mukaan, onko ulkomaalaistaustainen yrittäjä syntynyt Suomessa vai ulkomailla. Taulukkoon sisältyy lukuisia yritystoiminnan kannalta keskeisiä muuttujia kuten liikevaihto, palkkasumma, henkilöstömäärä ja jalostusaste. Ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkojen sijoittautumista eri maakuntiin ja erityyppisille toimialoille kuvataan erillisessä taulukossa. Tietokokonaisuuteen kuuluu myös taulukko, jossa kuvataan ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkoja eri maakunnissa yrittäjien yleisimpien taustamaiden mukaan luokiteltuna.

Ulkomaalaistaustaiseksi yritykseksi päätellään kaikki yritykset, joissa löytyy yrittäjätyöpanosta ulkomaalaistaustaiseksi määritellyltä yrittäjältä. Yrittäjän ulkomaalaistaustaisuus päätellään Tilastokeskuksen vuonna 2012 käyttöönottaman syntyperäluokituksen perusteella. Syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltioiden perusteella. Mikäli yrityksessä on useampi yrittäjäeläkevakuutusta maksava yrittäjä, taustamaaksi määräytyy suurimman työpanoksen antavan yrittäjän taustamaa.

Yrittäjätyöpanos perustuu estimointiin, jonka päättelyn päälähteenä hyödynnetään yrittäjäeläkeaineistoa. Yrityksen ulkomaalaistaustaisuus päätellään vuosittain, ja kukin yritys on päättelyvuodesta eteenpäin ulkomaalaistaustainen myös seuraavina vuosina.

Käsitteet: Alueiden yritysprofiili

Yritysten lukumäärä

Yritysten lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana. Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella.

Yritysten lukumäärän osuus konsernilajeittain

Konsernilajin osuus kaikista yrityksistä alueella.

Liikevaihto

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yrityksen liikevaihto.

Toimipaikkojen lukumäärä

Toimipaikkojen lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana.

Henkilöstömäärä

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yritysten henkilöstömäärä kokovuosityöllisiksi muunnettuna.

Henkilöstömäärän osuus konsernilajeittain

Osuus kaikkien yritysten henkilöstömäärästä konsernilajeittain.

Palkkasumma

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Ostot

Ostot tilikauden aikana + Ulkopuoliset palvelut + Liiketoiminnan muut kulut

Nettoinvestoinnit

Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset - vähennykset

Jalostusarvo

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä

Jalostusarvo mittaa yrityksen varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.

Jalostusarvon osuus konsernilajeittain

Osuus kaikkien yritysten jalostusarvosta konsernilajeittain.

Saadut avustukset ja tuet

Tilinpäätöksen tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut yrityksen saamat avustukset, lisät ja tuet valtiolta ja kunnalta (TEM, YM, TEKES jne.). Tiedot perustuvat Verohallinnon elinkeinoveroaineistoon.

Palkat/Henkilöstö

Palkkasumma / Henkilöstömäärä

Tuottavuus

Jalostusarvo / Henkilöstömäärä

Tuottavuus kuvaa tuotannon tehokkuutta.

Vuosi

Aikasarja ulottuu vuodesta 2008 tuoreimpaan julkaistuun yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastovuoteen.

Toimiala

Toimialaluokitus TOL 2008 kirjaintaso. Aineistosta rajataan pois yritystalouteen kuulumattomia toimialoja: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, K Rahoitus ja vakuutustoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta. Toimialat yhteensä -luokka sisältää myös toimialaltaan tuntemattomat yritykset.

Kokoluokka

Yrityskokoluokittelussa on käytössä luokat mikro (alle 10 työllistävät), pieni (10–49 työllistävät), keskisuuri (50–249 työllistävät), suuri (vähintään 250 työllistävät) ja kaikki yritykset yhteensä.

Konsernilaji

Yritykset luokitellaan kotimaisesti omistettuihin ja ulkomaalaisomisteisiin konserniyrityksiin sekä itsenäisiin yrityksiin. Ulkomaalaisomisteiseksi yritykseksi katsotaan yritykset, joiden omistuksesta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa.

Konsernisuhde

Yritykset luokitellaan konserniyrityksiin ja ei konsernisuhdetta omaaviin yrityksiin.

Alue

Aluetasoina ovat ELY-keskusalue ja maakunta. Vertailutietona tuotetaan vastaavat tiedot myös koko maan tasolla.

Käsitteet: Yritysten kansainvälisyysprofiili

Yritysten lukumäärä

Yritysten lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana. Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella.

Toimipaikkojen lukumäärä

Toimipaikkojen lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana.

Henkilöstömäärä

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yritysten henkilöstömäärä kokovuosityöllisiksi muunnettuna.

Palkkasumma

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Nettoinvestoinnit

Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset - vähennykset

Jalostusarvo

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä

Jalostusarvo mittaa yrityksen varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.

Tuonti-intensiivisyys-%

Tuonti / Ostot * 100

Yritysten kansainvälisyysprofiilin kohdealuetaulukoissa tarkastellaan tavaraviennin kohdistumista eri maanosiin. Näissä taulukoissa tavaroiden tuonti sisältää ainoastaan kohdemaanosaan tavaravientiä harjoittavien yritysten vastaavat tuontitiedot kohdemaanosasta.

Muuttujan laskennassa käytetty tuontitieto ei täysin vastaa Tullin julkaisemaa tietoa, sillä tilastoinnissa käytetyt yksiköt muodostetaan ainoastaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yksiköistä ja yrityksen tuontitiedot kohdistuvat kokonaisuudessaan sille alueelle, jossa yrityksen henkilöstömäärältään suurin toimipaikka sijaitsee.

Vienti-intensiivisyys-%

Vienti / Liikevaihto * 100

Muuttujan laskennassa käytetty tavaravientitieto ei täysin vastaa Tullin julkaisemaa tietoa, sillä tilastoinnissa käytetyt yksiköt muodostetaan ainoastaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yksiköistä ja yrityksen vientitiedot kohdistuvat kokonaisuudessaan sille alueelle, jossa yrityksen henkilöstömäärältään suurin toimipaikka sijaitsee.

Avoimuusindikaattori-%

( Vienti + Tuonti ) / ( Liikevaihto + Ostot ) * 100

Indikaattori kuvastaa sitä, kuinka suurelta osin yritykset ovat riippuvaisia ulkomaantavarakaupasta.

Palkat/Henkilöstö

Palkkasumma / Henkilöstömäärä

Tuottavuus

Jalostusarvo / Henkilöstömäärä

Tuottavuus kuvaa tuotannon tehokkuutta.

Vuosi

Aikasarja ulottuu vuodesta 2008 tuoreimpaan julkaistuun yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastovuoteen.

Alue

Aluetasoina ovat ELY-keskusalue ja maakunta. Vertailutietona tuotetaan vastaavat tiedot myös koko maan tasolla.

Ulkomaantavarakauppa

Tieto ulkomaantavarakaupan harjoittamisesta määritetään Tullihallituksen aineiston ja Verohallinnon kausiveroaineiston perusteella sen mukaan onko yrityksellä kynnysarvorajan tilastovuonna ylittävää tuontia ja/tai vientiä.

Tuontia tai vientiä harjoittavat yritykset, joille:

Tuonti/vienti ylittää kynnysarvon (12 000 euroa) ja kauppatapahtumia on vähintään kahtena kuukautena vuodessa tai kaupan arvo on yli 120 000 euroa (tällöin riittää yksi kauppatapahtuma ko. vuonna).

Tullin tilastoaineiston EU-sisäkaupan keräämisessä aineiston kynnysarvo on vuoden 2014 tietojen keräämistä alkaen nostettu 500 000 euroon. Tästä johtuen aineistoa täydennetään Verohallinnon kausiveroaineistolla, josta poimitaan myös kynnysarvoa pienempiä sisäkauppaa harjoittavia yksiköitä.

Perusjoukko-muuttujat

Yritysten kansainvälisyysprofiilin toisessa taulukkotyypissä tarkastellaan viennin kohdistumista eri maanosiin. Näissä taulukoissa löytyy jokaista muuttujaa vastaava perusjoukko-muuttuja. Perusjoukko-muuttuja on lisätty taulukoihin vertailun vuoksi perusjoukko-taulukosta, jossa yritykset on luokiteltu ulkomaankaupan harjoittamisen perusteella.

Käsitteet: Yritysten kasvu ja selviytyminen

Vuosi

Perusvuoden yritysjoukon selviytymistä seurataan viiden vuoden pituisilla kausilla, jotka ovat 2008–2012, 2009–2013, 2010–2014 ja 2011–2015. Vuosittain vaihtuvan yritysjoukon kehitystä seurataan ajanjaksolla 2011–2014 sekä 2012–2015.

Alue

Aluetasoina ovat ELY-keskusalue ja maakunta. Vertailutietona tuotetaan vastaavat tiedot myös koko maan tasolla.

Toimiala

 • Toimialat yhteensä
 • B Kaivostoiminta ja louhinta
 • C Teollisuus
  • C Low & medium-low -technology manufacturing
  • C High & medium-high -technology manufacturing
 • D,E Energia
 • F Rakentaminen
 • G Kauppa
 • H Kuljetus ja varastointi
 • I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J Informaatio ja viestintä
 • L Kiinteistöalan toiminta
 • M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • P Koulutus
 • Q Terveys- ja sosiaalipalvelu
 • R Taiteet, viihde ja virkistys
 • S Muu palvelutoiminta

Toimialaluokitus TOL 2008 kirjaintaso. Aineistosta rajataan pois yritystalouteen kuulumattomia toimialoja: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, K Rahoitus ja vakuutustoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta. Toimialat yhteensä -luokka sisältää myös toimialaltaan tuntemattomat yritykset.

C Teollisuus on tarkemmin eritelty Eurostatin määrittämiin toimialaryhmiin:

 • C Low & medium-low -technology manufacturing: 10 - 19, 22 - 24, 251 - 253, 255 - 259, 301, 31, 321 - 324, 329, 33
 • C High & medium-high -technology manufacturing: 20 - 21, 254, 26 - 30, 325

Kokoluokka

Yritykset luokitellaan henkilöstömäärän perusteella mikroyrityksiin (alle 10 työllistävät), pieniin (10–49 työllistävät), keskisuuriin (50–249 työllistävät), suuriin (vähintään 250 työllistävät).

Kokoluokka seuraavana vuonna

Luokittelija kuvaa kokoluokkaa, johon yritys siirtyy tarkasteluvuotta seuraavana vuonna. Nämä luokat ovat:

 • Kaikki yhteensä
 • siirtyy Ei määritelty
 • siirtyy Mikro
 • siirtyy Pieni
 • siirtyy Keskisuuri
 • siirtyy Suuri
 • siirtyy Kuolee

Luokat ”Syntyneet” ja ”Syntyneet ja kuolleet” kuvaavat tarkasteluvuoden tietoja.

Siirtymäluokka

Luokittelija kuvaa kokoluokkaa, johon perusvuoden yritysjoukkoon kuuluneet yritykset siirtyvät tarkasteluvuonna.

 • Kaikki yhteensä
 • siirtyy Ei määritelty
 • siirtyy Mikro
 • siirtyy Pieni
 • siirtyy Keskisuuri
 • siirtyy Suuri
 • siirtyy Kuolee
 • Yritysjärjestely

Yritysten lukumäärä

Yritysten lukumäärä kuvaa kokoluokkiin tarkasteluvuotta seuraavana vuonna siirtyneiden yritysten lukumääriä. Luokat ”syntyneet” ja ”syntyneet ja kuolleet” kuvaavat tarkasteluvuoden lukumääriä.

Yritysjärjestelyissä olevien yritysten lkm.

Yritysjärjestelyissä mukana olevien yritysten lukumäärä kokoluokassa tarkasteluvuonna.

Henkilöstömäärä

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yritysten henkilöstömäärä tarkasteluvuonna kokovuosityöllisiksi muunnettuna.

Toimipaikkojen lukumäärä

Toimipaikkojen lukumäärä tarkasteluvuonna.

Palkkasumma

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Liikevaihto

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yrityksen liikevaihto.

Saadut avustukset ja tuet

Tilinpäätöksen tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut yrityksen saamat avustukset, lisät ja tuet valtiolta ja kunnalta (TEM, YM, TEKES jne.). Tiedot perustuvat Verohallinnon elinkeinoveroaineistoon.

Nettoinvestoinnit

Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset - vähennykset

Investointiaste

( Aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset + Aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset ) / Liikevaihto

Suhteellinen velkaantuneisuus-%

( Vieras pääoma yhteensä - Ennakkomaksut + Pakolliset varaukset ) / Liikevaihto * 100

Kuvaa yrityksen taseen vierasta pääomaa suhteessa liikevaihtoon.

Jalostusarvo

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä

Jalostusarvo mittaa yrityksen varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.

Ostot

Ostot tilikauden aikana + Ulkopuoliset palvelut + Liiketoiminnan muut kulut

Palkat/Henkilöstö

Palkkasumma / Henkilöstömäärä

Tuottavuus

Jalostusarvo / Henkilöstömäärä

Tuottavuus kuvaa tuotannon tehokkuutta.

Seuraavana vuonna -muuttujat

Jokaisesta muuttujasta löytyy myös seuraavan vuoden muuttuja. Muuttujassa on kuvattu valitun muuttujan arvo seuraavana vuonna. Alla olevassa esimerkissä on kuvattu vuonna 2012 keskisuurten kokoluokasta vuonna 2013 pienten kokoluokkaan siirtyvien henkilöstömäärä (179 yritystä). Henkilöstömäärä-muuttujassa on yritysten henkilöstömäärä vuonna 2012 (10 656). Henkilöstömäärä seuraavana vuonna (7 353) on saman yritysjoukon henkilöstömäärä vuonna 2013.

Yritysdemografiatiedot: Pitkittäisanalyysi 2011–2014 muuttujina Vuosi, ELY-keskus, Kokoluokka, Kokoluokka seuraavana vuonna ja Tiedot
  Yritysten lukumäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä seuraavana vuonna
2012      
ELY-keskukset yhteensä      
Keskisuuri      
Siirtyy Pieni 179 10 656 7 353

Tietojen muodostaminen poikkileikkaus-taulukoissa

Aineistoon rajataan toimialarajausten jälkeen kaikki yritysrekisterin tilastoyksiköt tarkasteltavilta vuosilta. Yritysten liikkuminen vuosien välillä kokoluokasta toiseen tutkitaan pitkittäisanalyysinä siten, että jokaiselle yritykselle haetaan peräkkäisten vuosien kokoluokat, ja peräkkäisten vuosien muuttujat. Aloitukset ja lopetukset päätellään Tilastokeskuksen Aloittaneiden ja lopettaneiden -tilastosta (ALY).

Yritys määritellään tuntematon-luokkaan, jos yritys on ALY-tilaston mukaan lopettanut, mutta se löytyy kuitenkin Yritysrekisterin aineistosta seuraavana vuonna. Tuntematon-luokkaan kuuluvat kaikki sellaiset yritykset, jotka löytyvät Yritysrekisterin aineistosta jonakin edeltävänä vuonna, mutta eivät löydy enää tarkasteltavalta vuodelta, eikä niille löydy myöskään lopetustietoa ALY-tilastosta.

Jos yritys kuuluu tarkasteltavana vuonna yritysjärjestelyyn, sen kokoluokittaista liikkumista vuosien välillä ei tarkastella, vaan yritys jätetään kyseisenä vuonna kokoluokitusten ulkopuolelle. Menettelyllä varmistetaan, että kokoluokittaista kehittymistä tarkastellaan vain vertailukelpoisten havaintojen perusteella.

Tietojen muodostaminen perusvuoden yritysjoukon taulukoissa

Taulukoinnissa rajataan yritysrekisterin tilastoyksiköt tarkasteltavalta perusvuodelta. Yritysten liikkuminen vuosien välillä kokoluokasta toiseen tutkitaan pitkittäisanalyysinä niin, että jokaiselle perusvuonna toimineelle yritykselle haetaan tarkasteltavien vuosien kokoluokat ja muuttujat. Lopetukset päätellään Tilastokeskuksen Aloittaneiden ja lopettaneiden -tilastosta (ALY).  

Yritys määritellään tuntematon-luokkaan, jos yritys on ALY-tilaston mukaan lopettanut, mutta se löytyy kuitenkin Yritysrekisterin aineistosta seuraavana vuonna. Tuntematon-luokkaan tulevat kaikki sellaiset yritykset, jotka ovat olleet Yritysrekisterin aineistossa jonakin edeltävänä vuonna, mutta eivät löydy enää tarkasteltavalta vuodelta, eikä niille löydy myöskään lopetustietoa ALY-tilastosta.

Jos yritys kuuluu tarkasteluvuonna yritysjärjestelyyn, se rajataan kokoluokitusten ulkopuolelle. Menettelyllä varmistetaan, että kokoluokittaista kehittymistä tarkastellaan vain vertailukelpoisten havaintojen perusteella.

Tietosuoja

Tietoja suojataan, mikäli yritysten lukumäärä on tarkasteltavana ajankohtana alle 3. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella.

Käsitteet: Ulkomaalaistaustaiset yritykset

Yritysten lukumäärä

Yritysten lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana. Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella.

Henkilöstömäärä

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yritysten henkilöstömäärä kokovuosityöllisiksi muunnettuna.

Liikevaihto

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yrityksen liikevaihto.

Palkkasumma

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Jalostusarvo

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä

Jalostusarvo mittaa yrityksen varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.

Liikevaihto/henkilö

Liikevaihto/Henkilöstömäärä

Jalostusarvo/henkilö

Jalostusarvo / Henkilöstömäärä

Palkasumma/henkilö

Palkkasumma / Henkilöstömäärä

Nettotulos -%

(Nettotulos / Liikevaihto) kerrottuna sadalla. Nettotulos saadaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut, poistot, arvonalennukset, korkokustannukset ja verot.

Toimialan liikevaihto/henkilö

Toimialan liikevaihto/henkilöstömäärä.

Toimialaluokitus on TOL 2008 kirjaintason mukaan. Toimialat yhteensä -luokka sisältää myös toimialaltaan tuntemattomat yritykset.

Toimialan jalostusarvo/henkilö

Toimialan jalostusarvo/henkilöstömäärä