Väestölaskenta 2000

Väestölaskenta 2000 -tilastopaketti sisältää väestölaskentatiedot vuodelta 2000. Laaja tilastopaketti sisältää taulukoita kaikilta väestölaskennan aihealueilta. Tilastopaketin ensimmäiset taulukot valmistuivat 20.4.2001 ja viimeiset taulukot vuoden 2003 alussa. Väestölaskennan tilastotiedot ovat ajankohdalta 31.12.2000.

Tilastopaketti sisältää taulukoita mm. seuraavilta aihealueilta: väestöstä, työssäkäynnistä, elinkeinorakenteesta, asuntokunnista, perheistä, asuinoloista, rakennuksista, asunnoista ja kesämökeistä. Tilastopaketin tietosisältö on kehitetty yhteistyössä kuntien ja maakuntaliittojen kanssa. Taulukoita löytyy tilastopaketista yhteensä yli 100.

Taulukkotiedot ovat kunnittain. Lisäksi tietoja voi tarkastella seutukunnittain, maakunnittain ja koko maasta. Kaikilta aihealueilta on myös kuntien osa-alueittaisia taulukoita.

Väestölaskenta 2000 -tilastopaketti on käyttöoikeuden lunastaneiden tilaajien käytössä Internetissä Väestötilastopalvelussa.

Päivitetty 18.8.2017

Jaa