Ändringar i databasen

3.1.2020 Tidtabell för uppdateringarna 2020

Juni 2020

 • R01A Bostäder efter hustyp, utrustningsnivå och byggnadsår 31.12.2019
 • R01E Bostäder efter delområde hustyp, utrustningsnivå och byggnadsår 31.12.2019
 • R02D Bostäder efter användningssyfte, hustyp, boenderymlighet och antal rum 31.12.2019
 • R04D Bostäder efter användningssyfte, våningsytagrupp och hustyp 31.12.2019
 • R10D Fitidshus efter byggnadsår 31.12.2019
 • R05E Fritidshus efter delområde och byggnadsår 31.12.2019
 • R07D Fritidshus efter kommun där det är beläget, byggnadsår och ägarens hemkommun 31.12.2019
 • R08D Kommunens sommargäster efter ägarens hemkommun och fritidshusets byggnadsår 31.12.2019
 • R04E Byggnader efter delområde, användningssyfte, byggnadsår och våningsyta 31.12.2019
 • R05D Byggnader efter byggnadens användningssyfte, byggnadsår och våningsyta 31.12.2019
 • R06D Byggnader efter byggnadens andvändningssyfte och utrustning 31.12.2019
 • R09D Byggnader efter användningssyfte, uppvärmningssätt, värmekälla och våningsyta 31.12.2019

Oktober 2020

 • R01D Bostäderna efter användningssyfte, upplåtelseform och hustyp 31.12.2019
 • R02E Bostäderna efter delområde, användningssyfte, upplåtelseform och hustyp 31.12.2019
 • R03D Bostäderna efter lägenhetstyp, upplåtelseform och utrustning 31.12.2019
 • R03E Bostäderna efter delområde, lägenhetstyp och upplåtelseform 31.12.2019

22.10.2019 Uppgifter för år 2018 i databasen

Bostäder: tabeller R01D, R02E, R03D och R03E.

19.6.2019 Tabeller R01A, R01E och R06D är färdiga

29.5.2019 Uppgifter för år 2018 i databasen

Bostäder (tabeller R02D, R04D), Fritidshus (R10D, R05E, R07D, R08D) och byggnader (R04E, R05D, R09D)

17.10.2018 Uppgifter för år 2017 i databasen

Bostäder: tabeller R01D, R02E, R03D och R03E.

14.8.2018 Uppgifter för år 2017 i databasen

Tabeller från följande ämnesområden är färdiga: böstäder (R01A, R01E) och byggnader (R06D).

21.06.2018 Uppgifter för år 2017 i databasen

Bostäder (tabeller R02D, R04D), Fritidshus (R10D, R05E, R07D, R08D) och byggnader (R04E, R05D, R09D

Senast uppdaterad 3.1.2020