Avgiftsbelagd informationstjänst

Du kan beställa informationssökningar eller specialutredningar som baserar sig på Statistikcentralens och andra statistikproducenters material. Vi har tillgång till Finlands, olika länders, EU:s och internationella organisationers material och databaser.

Uppdragen görs enligt kundens behov antingen som enskilda tabeller eller enskilda tabellpaket. Ge ett uppdrag med blanketten Fråga om statistik, per e-post info@stat.fi eller per telefon 029 551 2220.

Informatikern eller statistikexperten och kunden kommer överens om detaljerna i uppdraget och om kostnaderna. Grunden för avgifterna är den tid som använts för uppdraget samt kostnaderna för användningen av databaser eller anskaffningen av datamaterial.