Maksullinen tietopalvelu

Voit tilata meiltä tiedonhaun tai erityisselvityksen Tilastokeskuksen ja muiden tilastontuottajien aineistoista. Käytössämme ovat Suomen, eri maiden, EU:n ja kansainvälisten järjestöjen aineistot ja tietokannat.

Toimeksiannot tehdään asiakkaan tarpeen mukaan joko yksittäisenä taulukkona tai taulukkopakettina. Tee tietopalvelutilaus Kysy tilastoista -lomakkeella, sähköpostitse info@tilastokeskus.fi tai puhelimitse 029 551 2220.

Tilauksen yksityiskohdista ja kustannuksista sovitaan informaatikon tai tilastoasiantuntijan kanssa. Hinnoittelun perusteena on käytetty työaika sekä tietokantojen käytöstä tai aineistojen hankinnasta aiheutuneet kustannukset.