Kuvernöörien kertomukset

Kuvernöörien kertomukset/Maaherrain taulut ajalta 1851- 1950, on siirretty Kansallisarkistoon.

Vuonna 1809 solmitun Haminan rauhan jälkeen ei lääninkertomuksia laadittu muutamaan vuoteen. Koska lääninkertomusten tiedot maassa vallitsevista taloudellisista oloista olivat osoittautuneet tarpeellisiksi, kehotettiin v. 1811 keisarillisella reskriptillä kuvernöörejä lähettämään edelleen kertomukset läänien tilasta määräajoin v. 1799 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kehotus uusittiin v. 1816.

Kuvernöörien kertomusten lomakeaineisto oli laajimmillaan vuosisadan vaihteessa, jonka jälkeen lähes kaiken kattavasta kuvernöörien kertomusten aineistosta alkaa syntyä erillisiä tilastoja, jolloin vastaavien tietojen ilmoittaminen kuvernöörien kertomuksissa lakkaa ja lomake poistuu käytöstä. Sarjan nimi muuttui itsenäistymisen jälkeen v. 1919 "maaherrain tauluiksi".

Kuvernöörien kertomuksiin sisältyi laajimmillaan 42 tilastotaulua.

Tilastoarkistossa on kuvernöörien kertomuksia muutamista lääneistä myös 1800-luvun alkupuoliskolta. Aineisto sisältyy sarjaan K19a Erikoisarkisto (kotelot XV.1-XV.3).

Yhtenäinen sarja kuvernöörien kertomuksia alkaa vuodesta 1851. Kertomuksiin sisältyviä tilastotietoja varten ei ollut aluksi erityisiä tilastolomakkeita, vaan tilastotiedot esitettiin asian mukaan ryhmitellyssä kertomustekstissä. Läänintilasto uudistettiin 1870-luvulla ja käyttöön otettiin v. 1876 erityiset lomakkeet, joilla tilastotiedot ilmoitettiin. Varsinaisissa kertomuksissa kuvailtiin pääasiassa sanallisesti läänin kokonaiskehitystä. Läänintilaston kehittymisestä 1800-luvulla saa tietoja komiteanmietinnöstä 1904:1.

Vanhin osa Tilastoarkistossa olleista kuvernöörien kertomuksista vuodesta 1851 n. vuoteen 1900 on mikrokuvattu. 1900-luvulta olevat kertomukset ja lomakkeet ovat sitomattomia, eikä niitä ole myöskään mikrokuvattu.

 


Päivitetty 22.11.2012

Jaa