Talous ja toimeentulo

Sivulle on koottu tietoja naisten ja miesten palkoista, toimeentulosta ja muusta taloudellisesta toiminnasta.

Lisätietoja naisten ja miesten palkoista löytyy palkat ja työvoimakustannukset -aihealueen tilastojen kotisivuilta ja tuloista tulonjakotilaston tai tulonjaon kokonaistilaston sekä veronalaiset tulot -tilaston sivuilta.

Lisätietoja muista toimeentulon muodoista, kuten eläkkeistä, toimeentulotuesta tai työttömyysturvasta, löytyy sosiaaliturva-aihealueen tilastojen sivuilta.

Sukupuolet huomioivia tilastotietoja velkaantumisesta löytyy velkaantumistilastosta sekä velkajärjestelyt- ja ulosottoasiat-tilastosta.

 

Kuukausittaiset keskiansiot työnantajasektoreittain, euroa