Offentlig ekonomi

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Offentliga sektorns underskott och skuld

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2018

Beskattningens struktur 1)

  2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
  Till löpande priser, mn €
Inkomstskatter 29 202 30 797 31 479 32 371 32 934 34 404
Obligatoriska socialskyddsavgifter 25 261 25 632 26 011 26 639 27 628 27 019
Förmögenhetsskatter 2 361 2 599 2 719 3 017 3 066 3 459
Skatter på varor och tjänster 28 186 29 430 29 572 29 729 31 223 31 813
Övriga skatter 259 230 246 246 262 235
Totalt 85 269 88 688 90 027 92 002 95 113 96 930
   
Skattekvot, % i förhållande till BNP 42,7 43,6 43,8 43,9 44,1 43,4

* preliminär uppgift

1) Inkl. offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

Källa: Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.6.2018

Offentligt utvecklingssamarbete

 

  Nettobelopp      
  Bilateralt samarbete Multilateralt samarbete Totalt % av bruttonationalinkomst
  mn € mn € mn €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 581,5 376,7 958,2 0,44
2017* 528,2 406,5 934,7 0,41

* preliminär uppgift

Källa: Utrikesministeriet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.4.2018

Ämnesområde: Offentlig ekonomi

Senast uppdaterad 19.9.2018